Dekada Roma – zdravstvo

10.6.2014, NIAR – Zlatomir Jovanović: Primena aktivnih mera iz Strategije za unapređivanje zdravlja Roma u Srbiji

Zlatomir Jovanović, direktor romskog radija iz Obrenovca, je izjavio danas u pisano formi “Novinsko-informativnoj agenciji Roma”: “Strategija i akcioni plan za unapređivanje zdravlja Roma u Srbiji  postoje, kao i pojedinačne aktivnosti koje se bave zdravljem Roma. Suštinski se ne sprovode sveobuhvatne sistemske promene, koje bi trebalo da budu praćene ciljanim intervencijama koje će popraviti ono što sistem ne može da ... Read More »

19.5.2014, RTV Yu eco – Podrška romskim studentima u oblasti zdravstva

Program stipendiranja studenata i učenika romske populacije, koji finansira Romski edukativni fond iz Budimpešte, trebalo bi da promeni lošu statistiku prema kojoj ima samo 0,3 odsto visokoobrazovanih Roma.  Program stipendiranja pripadnika romske populacije u oblasti zdravstva, protekle četiri godine omogućio je dodelu  238 stipendija za studente i učenike u oblasti medicine, farmacije i stomatologije a sve sa ciljem smanjenja diskriminacije. ... Read More »

21.2.2014. – Romi i zdravstvena kultura

Ministarstvo zdravlja pokušalo je uvođenjem institucije zdravstvenog medijatora da poboljša mogućnosti lečenja Roma. U Srbiji ima nekoliko stotina hiljada Roma, a neki od njih i dalje nemaju dokumenta, pa ne mogu da ostvare pravo na lečenje, školovanje, zaposlenje. U Srbiji ima nekoliko stotina hiljada Roma, a neki od njih i dalje nemaju dokumenta, pa ne mogu da ostvare pravo na ... Read More »

9.1.2014. – RTS: Romi i zdravstvena kultura

U Srbiji ima nekoliko stotina hiljada Roma, a neki od njih i dalje nemaju dokumenta, pa ne mogu da ostvare pravo na lečenje, školovanje, zaposlenje. Ministarstvo zdravlja pokušalo je uvođenjem institucije zdravstvenog medijatora da poboljša mogućnosti lečenja Roma. Istraživali smo šta je urađeno za pet godina, koliko ta institucija postoji? Romi, kako sami kažu, sve češće idu kod lekara. Do ... Read More »

Izvod iz Nacionalne strategije za unapređenje položaja Roma u Republici Srbiji

Zdravstvena zaštita 8.1. Pravni okvir 8.1.1. Međunarodni pravni okvir Polazne osnove za definisanje zdravstvene politike Republike Srbije, posebno za davanje prioriteta zdravstvenoj zaštiti romske populacije, nalaze se u sledećim međunarodnim dokumentima i preporukama: Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, Deklaracija Svetske zdravstvene organizacije o odgovornosti državnih zdravstvenih organa svake zemlje, Preporuka Svetskog samita UN o prevazilaženju socijalnih razlika, Milenijumski ciljevi razvoja ... Read More »