Uncategorized

Jan Pol Klebert-naučnik, antropolog, istoričar

19. Septembar 2018. – ,,Klebert smatra da se pri proučavanju porekla Roma ne treba osloniti samo na analizu dijalekata, već da treba proučiti i osobenosti koja su podudaraju sa romskim delatnostima. ,,Ako zavirimo u kataloge indijskih kasti, videćemo da je većina njih po zanimanju kovač i muzičar”, a, kako je poznato, tradicionalna zanimanja i Roma u Evropi su upravo kovanje ... Read More »

12.09.2018. Zemun – DEKADA INKLUZIJE ROMA 2005/2015.

KRITIČKI OSVRT       Osnovne informacije Međunarodnu inicijativu ‘’Dekada inkluzije Roma 2005-2015’’ (u daljem tekstu: Dekada), pokrenule su Srbija i Crna Gora, Mađarska, Rumunija, Makedonija, Češka, Slovačka, Hrvatska I Bugarska dogovorom visokih predstavnika ovih država na Konferenciji  ‘’Romi  u  proširenoj  Evropi  –  izazovi  za  budućnost’’  koja  je održana u junu 2003. Godine u Budimpešti, uz podršku Svetske banke i ... Read More »

Društveni položaj Roma u Jugoistočnoj i Centralnoj Evropi

U Evropskoj Uniji danas živi između dvanaest i petnaest miliona Roma. Taj broj otprilike odgovara broju stanovništva jedne zemlje članice Evropske Unije srednje veličine. Pa ipak, većina još uvek malo zna o narodu koji na evropskom kontinentu živi preko sedam vekova. To znanje je često zasnovano na neznanju, predrasudama i stereotipu. Romi su danas, na pragu Trećeg milenijuma, za mnoge ... Read More »

Priznanje Roma

9. Septembar 2018. – Kao što ste upoznati u poslednjih 100 godina periodično su se pojavljivale inicijative romske intelektualne elite da se problem priznavanja i statusnog definisanja romskog naroda jednom i za svagda reši, ali su rezultati ostajali bez trajnog efekta upravo zbog činjenice da Romi, kao nacionalna manjina rasuta u celom svetu, nemaju priznanje, na prvom mestu, od matične ... Read More »

Battaillard o Romima

7. septembar 2018. – Poznati antrolopolog, istoričar I etnolog Battaillard smatra da su Romi iselili iz Bharate na međi VII i VIII  veka. Povesna podloga ovome može bitu pre svega zauzeće Južnog Penžaba (711-712 nove ere od strane Umejadskog Carstva, kada Muhamed ubn-ul- Kasim trajno osvaja Sindh i deo Pendžaba. Read More »

Battaillard o Romima

7. septembar 2018. – Poznati antrolopolog, istoričar I etnolog Battaillard smatra da su Romi iselili iz Bharate na međi VII i VIII  veka. Povesna podloga ovome može bitu pre svega zauzeće Južnog Penžaba (711-712 nove ere od strane Umejadskog Carstva, kada Muhamed ubn-ul- Kasim trajno osvaja Sindh i deo Pendžaba. Read More »

Očuvanje nacionalnog identiteta

6. sptembar 2018. – Romski identitet, istorija, kultura, tradicija, jezik i ostale posebnosti svakako imaju svoje mesto u evropskoj baštini. Državljanima Republike Indije u zemljama članicama Evropske unije treba omogućiti (ili ih osposobiti), uz angažovanje i pomoć matične države, da na moderan i aktivan način doprinesu njihovoj promociji, vidljivosti i očuvanju, ali i prožimanju sa drugim evropskim narodima i kulturama. ... Read More »

05.09.2018. Zemun – AZIL VRSTA ŽIVOTA

NIAR – RAZGOVOR SA BAJRAMOM HALITIJEM PREDSEDNIKOM UDRUŽENJA GRAĐANA NOVINSKO INFORMATIVNE AGENCIJE ROMA Za svaki izgon, koji je vrsta smrti, uvek je postojao azil, koji je, opet, vrsta života. Ovaj put nije uvek bio lak, ali tradicija azila je preživela vekove – kao da je čovečanstvo u njemu našlo način da ponovo oživi – kaže Bajram Haliti, predsednik udruženja građana  ... Read More »

Jačanje svesti u domaćoj javnosti o značaju dijaspore

5. Septembar 2018. – Republika Indija treba svojim građanima stalno da predstavlja potencijale dijaspore, kako bi inicijativa za različite oblike angažovanja dijaspore mogla da dođe i od pojedinaca, lokalnih zajednica, preduzeća, privrednih komora i drugih subjekata. Neophodno je takođe, domaćoj javnosti predstavljati veliki doprinos koji dijaspora daje ekonomskom razvoju matične države. Dijaspori Roma nije pružena mogućnost da doprinosi ekonomskom razvoju ... Read More »

Egzodus Roma iz Indije

2. Septembar 2018 – Romi su doživeli egzodus iz svoje prapostojbine Indije, u periodu od VIII do XII veka kada su imali najveću istorijsku i političku ulogu u sevrnoj i sevrozapadnoj Indiji, gde je bilo stvoreno 21 kraljevstvo, od kojih su pojedina u Radžahstanu, Pendžabu, Harajani, Delhiju, Gudžeratu i Utar Pradešu ( Kanaudž) bila Romska. Hronike i tekstovi koji su ... Read More »