Tag Archives: Vladana Lilic

Vladana Lilic about Roma education

Obrazovanje je osnovno ljudsko pravo i predstavlja glavni mehanizam društvenog i privrednog razvoja, te mora biti dostupno svim članovima jedne društvene zajednice. Nezaposlenost, siromaštvo, stereotipi i diskriminacija glavni su problemi sa kojima se romska nacionalna zajednica suočava, a obrazovanje je jedini put u punu integraciju romske nacionalne zajednice. Obrazovanje u Republici Srbiji je, bez sumnje, bilo među oblastima društvenog života ... Read More »