23.1.2014. – BLIC: Olah Vince rodela arka tari Kancelaria baši minoritetengere hakoja

23.1.2014. – BLIC: Olah Vince rodela arka tari Kancelaria baši minoritetengere hakoja

O aktivisti baši Romengere hakongoro arakhibe Olah Vince avdive ko lil dži iranutno ki radžakiri Kancelaria baši manušikane thaj minoritetengere hakoja Dragoljub Ackovič rodingja te protektirinel ole taro, sar so lipargja, paldipe kova ovela leske, thaj došakergja e dizjakere radža ko Novi Sad kaj taro lovengoro ulavibe iradime baši kultura cidljargja e romane organizacien.

-Me sium hazri te ikljovav anglal adalati, em so ka ovel nek ovel. Numa, odova ka ovel bidžanlo e sasoitnipaske, e raštrake, soske o motivia thaj karane jakhdikhlo si kaj nikas nane te interesirinen, sar ni o faktia baši funkciengoro bilačho istemalkeribe, korupcia, partokratia-lipargja Vince ko lil.

Haing: http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/436876/Olah-Vince-trazi-pomoc-Kancelarije-za-manjinska-prava

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*