Vučić: O Filip Korać, laćho manuš e hekleresa?

Vučić: O Filip Korać, laćho manuš e hekleresa?

O prezidento e Serbijako o Aleksandar Vučić ćhudla ajrat sar bi e ćaćikane komentara kaj o sikavdutno krisisaripe e krisutne politikako naj originalno, thaj kaj vi e anglutni rajipen bararda e krisutna e došalikane bućencar.

 

Tanjug

 

logo_cir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*