Blog

Umberto Eco: Fašizam – zlo u 10 tačaka

U fašizmu ne postoji borba za život, naprotiv, život se živi samo zbog borbe. Zbog toga, pacifizam je kolaboracija sa neprijateljem. Građani se pozivaju samo kada treba odigrati ulogu naroda. 1. Prvo obeležje fašizma je kult tradicije a tradicionalizam implicira odbacivanje moderne. Poštovaoci tehnologije su kako fašisti tako i nacisti, dok tradicionalistički mislioci obično odbacuju kao negaciju tradicionalnih duhovnih vrednosti. ... Read More »

Katastrofa biblijskih razmera pogodila Srbiju

ŠUMADIJA KAO MORE   Obrenovac, Krupanj, Valjevo, Bajina Bašta, Drmno, Obrež… samo su neka od naseljenih mesta koja su najteže pogođena… Materijalna šteta je nemerljiva, stočni fond desetkovan…. ima i ljudskih žrtava….Mlava, Morava, Kolubara, Drina, Sava, Gradac izlivanjem iz korita Centralnu Srbiju pretvorili u more… Evakuisane hiljade ljudi… Potrebna sanacija oko 4.000 km regionalnih i lokalnih puteva…Slična situacija je i ... Read More »

Vladana Lilić o obrazovanju Roma

Obrazovanje je osnovno ljudsko pravo i predstavlja glavni mehanizam društvenog i privrednog razvoja, te mora biti dostupno svim članovima jedne društvene zajednice. Nezaposlenost, siromaštvo, stereotipi i diskriminacija glavni su problemi sa kojima se romska nacionalna zajednica suočava, a obrazovanje je jedini put u punu integraciju romske nacionalne zajednice. Obrazovanje u Republici Srbiji je, bez sumnje, bilo među oblastima društvenog života ... Read More »

Bajram Haliti: Mamuj o Rroma na valjani te ovel diskriminaciā

Vaqeribe kθtar Bajram Haliti, šerutno thaj ʒovapiālo redaktori ki Rromengiri Nevimatanqiri/informativnikani agenciā   5.2.2014. – NIAR: O šerutno thaj ʒovapiālo redaktori ki Rromengiri Nevimatanqiri/informativnikani agenciā seljamiqerqa o leljaqeribe i rezoluciā kθtar Evropakoro Parlamenti savo arakhela minimum standardiā e Rromenge ki digra e Evropakere uniāsa ki te šukarqerel pe e Rromengoro pharo hali vaqerindor kaj odova si šuru e  Rromengere integraciāke ... Read More »

PROBLEM UKLJUČENOSTI ROMSKE DECE U OBRAZOVNI SISTEM

Danas, na početku III milenijuma Romi još nisu ni na početku svoje emancipacije. Još je kod njih krajnje aktuelno pitanje goli opstanak. Romi taj najviše uništavani, najprogonjeniji, najponižavaniji narod, ostao je pretežno na samom dnu života u ogromnoj masi nepismenih, neškolovanih, nezaposlenih za sad. Romska zajednica već više od dva milenijuma živi u uslovima dijaspore koja se teško može uporediti ... Read More »

O NIAR PO 58. MAŠKARETNOSIKANO SAJMO E PUSTAKENQO ANO BELGRADO

Kav beršutno 58. Maškaretnosikano belgradesqo sajmo e pustakenqo inčardilo kaθar o 20. Ӡiko 27. Oktombro 2013. berš tela o slogano ,,Thana e muklimasqe“ savo anglalxaćarel kaj si e pustak thaj o lilarvnipe piro ćhandikano thanipe e muklimasqo, than e gndimasqo, imaginaciăko, savo ni pinӡarol e limitura thaj e phanglimata. Kadya, o slogano anglalxaćarel vi e zor e pustakako te paruvutnisarel ... Read More »

ROMSKO PISMO

Ljudi su izumeli pismo da bi mogli svoju usmenu reč zapisati i sačuvati je za potomstvo. Tako su ljudi u prvo vreme činili samo kratke zapise. Docnije, a naročito sa pronalaskom štamparije, pisana reč i knjiga dobijaju veliki značaj u kulturnom i privrednom razvitku naroda. Kad govorimo, mi čujemo govorne glasove, a kad pišemo, mi govorne glasove beležimo znacima koji ... Read More »

POLOŽAJ ROMA U EVROPI NEKAD I SAD

Razgovor sa Bajramom Halitijem, generalnim sekretarom Internacionalne Unije Roma U želji da otvoreno progovorimo o bremenu nedaća s kojima romski narod ulazi u treći milenijum, potražili smo gospodina Bajrama Halitija, pravnika po obrazovanju, poznatog romskog publicistu, generalnog sekretara Internacionalne unije Roma, novinara s velikim iskustvom i autora knjiga: Romi narod zle kobi, Dug prema istini, Nebeski prsten, Razmišljanja o romskom ... Read More »

REFERAT BAJRAMA HALITIJA SA REGIONALNE KONFERENCIJE „JEZIK, ISTORIJA I KULTURA ROMA JUČE-DANAS-SUTRA“

1. i 2. juna 2010. godine u 10:00 časova u konferencijskoj prostoriji hotela Holivud u Sarajevu (BiH), održan je prvi okrugli sto “Istorija i kultura Roma – juče, danas –sutra”. Okrugli sto je organizovao “Kali Sara”- romski informativni centar iz Sarajeva (BiH). Predstavnik OSCE Misije u BiH Dervo Sejdić je otvorio prvu konferenciju okruglog stola ,,Istorija i kultura Roma – ... Read More »

ZAŠTITA PRAVA ROMA NA MEĐUNARODNOM NIVOU

KOMENTAR Iako su Romi uvek bili u izrazito nepovoljnom i podređenom društvenom položaju, zaštita prava Roma kao manjine dugo nije pobuđivala naročitu pažnju na međunarodnom nivou. Romi nisu bili obuhvaćeni sistemomm manjinske zaštite koji je ustanovljen posle Prvog svetskog rata. Pitanje položaja i prava Roma nije se ozbiljnije postavilo ni posle Drugog svetskog rata u kome su Romi bili izloženi ... Read More »