Tag Archives: Crna Gora

23.11.2013, RTCG – Lunaček: Krajnje vrijeme za jednakost žena

Članica Evropskog parlamenta Ulrike Lunaček podržala je kampanju grupe nevladinih organizacija za izmjenu Zakona o izboru odbornika i poslanika i omogućavanje učešća barem 30 odsto žena u radu Skupštine Crne Gore i lokalnih vlasti. „Crnogorski parlament ima samo 16 odsto žena među svojim članovima. Krajnje je vrijeme da žene zahtijevaju jednaku zastupljenost u državnim službama“, navela je Lunaček obrazlažući svoj ... Read More »

25.11.2013, antenaM – Uković:Postojeći cenzus nepremostiv

Glas Roma i Egipćana treba da se čuje u crnogorskom parlamentu, jasni su u Romskom savjetu. Zato, kaže potpredsjenik tog tijela Muhamed Uković, rade sve kako kako bi došli do tog cilja: „Mi smo trenutno zaokupirani nastojanjima da se postojeći cenzus koji je neophodan za jedan poslanički mandat smanji sa 0,70% na 0,35%, kao što je to Zakonom uređeno za ... Read More »

25.11.2013, Radio Slobodna Evropa – Prvi Rom s fakultetom u Crnoj Gori: Od siromaštva preko škole do ministarstva

Sokolj Beganaj prvi je Rom koji je završio fakultet u Crnoj Gori, zaposlio se u nekom od državnih organa. Školovanje je nastavio ove godine magistarskim studijama. Više od strategija, akcionih planova, svojoj djeci i sunarodnicima ovaj čovjek ličnim primjerom pokazuje kako je školovanje nužnost za uključenje u društvo i preduslov za bolji život van čergi. Izvor: http://www.slobodnaevropa.org/content/prvi-rom-s-fakultetom-u-cg-od-siromastva-preko-skole-do-ministarstva/25179607.html Read More »

7.12.2013, Radio Slobodna Evropa – Izražena polarizacija u crnogorskom društvu

Javni diskurs u Crnoj Gori odavno je kontaminiran sve žešćom političkom utakmicom, dok je društvo sve više polarizovano i sve manje spremno za međusobnu komunikaciju i uvažavanje onih koji su drugačiji. U tako radikalizovanom ambijentu najviše stradaju oni koji pokušavaju da sačuvaju svoj individualni sistem vrijednosti koji je najrječitije opisao Marko Miljanov u svojim „primjerima čojstva i junaštva”. Izvor: http://www.slobodnaevropa.org/content/tema-netolerancija-radikalizacija/25192637.html Read More »

28.12.2013, portalanalitika.me – BUDVA: Neveberšeskere paketia e majčorolenge

I komuna Budva angja decizia lovencar iradime baši neveberšeskere bahtakerina, te kinel neveberšeskere paketia čhavenge mujalipancar ko zuraribe, istemalkerutne taro socialnikane leiba thaj tikne tari romani populacia odole komunakere teritoriatar. Sar so si havljardo e agenciake MINA tari Komuna, dujtodi, ko thana taro Lolo krisi, ka den pe sahno 215 paketia. Haing: http://www.portalanalitika.me/drustvo/vijesti/128591-budva-novogodinji-paketii-za-najsiromanije Read More »