Tag Archives: Džordž Soroš

7.2.2014. – Fond i bašo puterdo sasoitnipe: Kθtar kriza Ʒi paqiv ki Evropa

Xramonela Džordž Soros: Evropakiri uniă aso mo gndipe si rošalo egzamplo bašo puterdo thaj tromalo sasoitnipe. Odova si karana soske man i akanutni kriza but mazuniqerela man. But sium gajlime baš evropakoro avutnipe thaj  šajdutno rumibe kθtar lakoro puterdo sasoitnipe. Me paqava ko arakhibe evropakere čhinaviba baš Evropakere problemiă; nacionalnikane čhinaviba qerena o buqa majbilačhe. Odolesqe, paqava kaj ka zuraren ... Read More »

26.11.2013, AzerNews – Osnaživanje evropskih Roma

Piše Džordž Soroš Predsednik Soroš Fond Menadžmenta i Fondacije za Otvoreno Društvo. Postoji više od deset miliona Roma koji žive u Evropi, većinom koncentrisanih na Balkanu i u najnovijim državama članicama Evropske Unije, posebno Rumuniji, Bugarskoj, Slovačkoj i Mađarskoj. Ono što je zaista šokantno je da su se njihovi životni uslovi u stvari pogoršali od kako su mnogi od njih ... Read More »