Tag Archives: Evropska Komisija

2.11.2013, occuworld.org – Romi: može li Evropska Komisija učiniti više?

“Prisilna proterivanja, etničko profilisanje od strane policije, segregacija u školi… Zašto Evropska Komisija ne implementira više prekršajnih procedura protiv država članica koje ne poštuju prava Roma?” Izvor (engleski jezik): http://www.occuworld.org/news/387586 Read More »

26.11.2013, EurActiv – Kameron izolovan na proturanju ograničavanja slobode kretanja

Insajderi u Evropskoj Komisiji su rekli da susret ministara unutrašnjih poslova u Briselu naredne nedelje (5.decembra) neće oformiti jedinstveni front sa Dejvidom Kameronom protiv slobodnog kretanja radnika, pošto su oni isuviše podeljeni po ovom pitanju. Izvor (engleski jezik): http://www.euractiv.com/socialeurope/commission-alliance-free-movemen-news-531961 Read More »

9.12.2013, ERIO – Saopštenje za štampu: Korak napred ka osiguravanju inkluzije Roma

Evropska kancelarija za informisanje Roma (ERIO) pozdravlja usvajanje Preporuke od strane Saveta koju je predložila Evropska Komisija kako bi se poboljšao društveno-ekonomski život Roma širom EU. Predlog za Preporuku koji je izglasan danas od strane Saveta Ministara je korak napred u naporima Komisije da garantuje inkluziju Roma i jednak tretman u Evropi. Izvor (engleski jezik): http://www.erionet.eu/doc-press-statement_council-recommendation_091213 Read More »

26.12.2013, inkluzija.gov.rs – I Evropakiri Komisia putrela akharin baši proektia ko pervazia tari programa Horizon 2020

I Evropakiri komisia avgo drom putrela akharin bašo proektia teli grant šema HORIZON 2020. I programa- učipaja taro 15 milijarde evria ko vakti taro avga duj berša, ja sahno 80 milijarde evria iradime si rodljaribaske thaj inovacienge, a si resarinaja te motivirinel i evropakiri ekonomija fundime ko džanlipe thaj džandipe, sar thaj astarela teme kola ka andaren dži anglunipe taro ... Read More »