Tag Archives: internet

8.2.2014. – B92: Vaqer NA e bimanqipaskere lafiqeribasqe ko Internet

O Ministeriumi baši terne thaj sporti ki Republika Serbiă vazdinqa kampanja thaj inicirinqa formiribe Nacionalnikano komiteti baši mareba mamuj bimanqipaskoro lafiqeribe ko Internet. I kampanja si resarinasa te ovel drom e negativnikane palpalunipanqe ki virtuelnikani lumiă, te qerel majresibasqoro thaj arakhlo sajber than sa e terne internetesqere istemalqerutnenqe. Jekhajekh, resarin si minsakoro vazdibe baši asari tar aktivipa ki virtuelnikani lumiă ... Read More »