Tag Archives: Komesari vaši manušikane xakoja

7.7.2014, humanrightseurope.org – Nils Muižnieks: Hungariă ka valăni te qerel majbut vaši manušikane xakoja e Rromenqe, migrantenqe vi Ʒenenqe invaliditetesa

Zaruri si te qerel pe majbut ko arakhibe o xakoja θaro rromane khedina, migrantiă vi Ʒene invaliditetesa ki Hungariă aso Komesari vaši manušikane xakoja Nils Mužnieks. Pala i šθaredivesenqi vizita akale phuvate, Mužnieks pučarda kaj o Rroma sa panda arakhena pe segregaciăsa sar ko kherutnipe aqar vi ki edukaciă, ko „konteksti Ʒaibe poadarig e bitoleranciăsa ki phuv“. O komesari vaši ... Read More »