Tag Archives: romski jezik

24.10.2013, NIAR – Janardhan Singh Pathania: Uskoro stručna publikacija o standardizaciji romskog jezika

Dugogodišnji ekspert romskog jezika iz Indije, gospodin Janardhan Singh Pathania, izjavio je “Novinsko-informativnoj agenciji Roma” da će posle 50 godina mukotrpnog rada na standaardizaciji romskog jezika objaviti svoje kapitalno i životno delo – stručnu publikaciju “Standardizacija romskog jezika”. Tim povodom gospodin Pathania je naglasio da će to biti publikacija koja će omogućiti svim Romima na svetu da komuniciraju jedinstvenim romskim ... Read More »

28.10.2013, NIAR – Haris Tahirović predstavio stručnu knjigu o romskom jeziku

Stručna knjiga o romskom jeziku, kulturi i tradiciji Roma autora Harisa Tahirovića iz Ljubljane (Slovenija), koja je namenjena romskoj ciljnoj grupi a pre svega deci od 1. do 8. razreda, nedavno je predstavljena u ministrastvu obrazovanja u Ljubljani. Naziv knjige je Romskim jezikom koračamo na progresivnom putu – Romani Čhib džaja anglal ko dromo. Tahirović je istakao da je knjiga ... Read More »

12.11.2013, RTV Slovenija – Roser: Teško je standardizovati romski jezik, jer se sastoji od mnogih dijalekata

“Romska udruženja treba podsticati da rade na promociji romskog jezika, jer je šteta da naš jezik gubi”, rekla je Jane Roser na simpozijumu o romskoj književnosti. Izvor (slovenački jezik): http://www.rtvslo.si/lokalne-novice/roserjeva-tezko-je-standardizirati-romski-jezik-ker-ga-sestavlja-veliko-narecij/322345 Read More »

MERE ZA UNAPREĐENJE I UPOTREBU ROMSKOG JEZIKA U JAVNOM ŽIVOTU

Pošto su Romi u samo nekoliko evropskih zemalja ustavno priznati kao nacionalna manjina, Evropska Unija i Evropski Parlament treba da ponude inicijativu da se njihov status definiše na jedinstven način i da se, u skladu s tim, regulišu njihova kolektivna prava. Jedno od osnovnih prava jeste pravo na slobodno korišćenje maternjeg jezika i njegov razvoj. Za to je potrebno stvoriti ... Read More »