Tag Archives: Rroma e Evropake

19.5.2014, NIAR – Bari sociălno-ekonomikano bibarabaripe maškar o bututno evropako them thaj e Rroma

Si baro sociălno –ekonomikano bibarabaripe maškar o bututno evropako them thaj e Rroma savenθar maj but ӡivdisaren ano ekstremno ćorripe. Te si kaj ni avelpes ӡi ko paruvipe, kava konstantno ćorripe šaj te avel baro pharipe ano lungutno prosperiteto e Evropako, so ka avl jekhvaktutne bari tragedia sar e rromane, kadya e bierromane themesqe. E situacia kana maškar e dešduj ... Read More »