Tag Archives: rromane mahalengiri legalizaciă

8.2.2014. – cityofnis.rs: Rromane mahalengiri legalizaciă

Rotali mesali ko pervazi  kθtar “Qeribe čitra Kanuni baši rromane mahalengiri legalizaciă ki Serbiă” iqerdi si ko nišeskoro Mediă centro. Generalnikani proektesqiri resarin si qeribe thaj publik reprezentiribe baši leljaqeribe leks speciălis kanuni baši rromane mahalengiri legalizaciă ki Serbiă. O Hauzing centro koordinirinela i buti  kθtar o Komiteti baši kherutnipe thaj ko plani si analizakoro thaj bahanesqoro qeribe konkretnikane napencar ... Read More »

3.2.2014. – juGmedia: E Rromengiri Liga bahanqerela romane mahalengiri legalizaciă

E Rromengiri Liga vazdinqa iniciătiva o republikano Khedipe te leljarel o Kanuni baši rromane mahalengiri legalizaciă,sar ʒipheribe e Kanuneske baši legalizaciă kova sine leljardo ko oktobro persi berš. Ki rromengiri Liga phenena kaj nijekh taro štar kanuniă kola ko palune 13 berša si leljarde ki Serbiă na dela šajsarin te lagalizirinen pe o rromane mahale. O prezidenti ko prezidiumi tari ... Read More »