Tag Archives: rromani ćhib

26.6.2014, NIAR – Bajram Haliti: Zaruri si te qeren pe kondicie vaši rromane čhibaqi standardizaciă

Bajram Haliti, šerutno vi Ʒovapiălo redaktori ki „ Rromenqi nevimatanqi-informaciăqi agenciă „ avdive ki vaqerin vaši NIĂR-esqo portali vaqerqa: „ Sebepi so o Rroma ko salde nekobor evropaqe phuva angigarde si ano konstitucionali sar nacionalno minoriteti, i Evropaqi uniă vi Evropaqo parlamenti zaruri si te qerel iniciătive lenqo statusi te definirinela pe ko jekhutno čhani vi adekvatno odolesa te regulirinen ... Read More »

1.6.2014, NIAR – Miranda Wolustranta: E rromane ćhibăke avelpes dar te hasardol

E Miranda Volustranta, vajsprezidento ano ERTF-o vakarda ano Kurikularno ramo e siklăripnasqe e rromane ćhibăke kaj si e rromani ćhibăke dar te hasavol, te si kaj ni arakhadol thaj finansirilpes ićardutni kaθar e rig e nacionalno thaj internecionalno akterenqo thaj kola save anen decizia, a kado si: autoritetura ane edukacia, ekspertura pala e lingvistika, profesora, autora, autorke sikavnipnasqe materijalura thaj ... Read More »

22.5.2014, NIAR – e rromani ćhib trubul te dikhelpes sar evropaki ćhib

O redaktori e ,,Nevimatanqe informativne agenciăko e rromengerko „ o Bajram Haliti vakarda kaj e rromani ćhib vakardolpes ano buvlipe e Evropako thaj kodolesqe trubul te lel pes sar evropaki ćhib thaj te respektuilpes sar dejikani ćhib lake vaćarutnenqe thaj kodolenqe save mangen te nevisaren lako prbmnipe sar piri dejikani ćhib. O Haliti, sar autori e Serbikane-rromane alavaresko e gramtikasa ... Read More »

21.5.2014, NIAR – O avutnipe e rromane ćhibăko ano arakhaipe e lingvistikane politikaže pašimasqe

O Yaron Matras profesori lingvistikako pe Mančestersqo univerziteto, autori e lilesqo Romani: A linguistic intoduction (Romski: Anglutno svato ane lingvistika, (Cambridge niversity Press 2002) thaj redaktori e lilesqo Romany Studies (Romologikane studie) vaćarda kaj ano thavdipe e nakhle dekadako avilopes ӡi ko siklăripe e ćhibăke pluralizmosqo ano trubuipe e rromane ćhibăko ane institucie sar kaj si e media thaj edukacia: ... Read More »