Tag Archives: Rromengiri diskriminacija

Bajram Haliti: Mamuj o Rroma na valjani te ovel diskriminaciā

Vaqeribe kθtar Bajram Haliti, šerutno thaj ʒovapiālo redaktori ki Rromengiri Nevimatanqiri/informativnikani agenciā   5.2.2014. – NIAR: O šerutno thaj ʒovapiālo redaktori ki Rromengiri Nevimatanqiri/informativnikani agenciā seljamiqerqa o leljaqeribe i rezoluciā kθtar Evropakoro Parlamenti savo arakhela minimum standardiā e Rromenge ki digra e Evropakere uniāsa ki te šukarqerel pe e Rromengoro pharo hali vaqerindor kaj odova si šuru e  Rromengere integraciāke ... Read More »