Tag Archives: Specialna škole

30.1.2014. – authintmail.com: Ε Ηungaria-kere Rroma došaqerde ko škole ćhavenqe ulavde zarurencar

Ʒikana Hungaria diqela te integririnel plo baro rromano minoriteto, reliqvia tar edukaciako sistemi kθtar komunistiqano vaht ʒal poadarig te kerel disproporcionalna gende kθtar e rromane ćhave ane škole siklenqe bišajipanca ko siqlyovipe. Ani raštraki škola Petofi ko Qyonqyos, 80 kilometre dur kθtar e Budapešta, bareder gendo kθtar e ćhave ko berša maškar panʒ thaj 18 si Rroma. Von šaj te ... Read More »