Tag Archives: UNICEF

3.7.2014, EurActiv – O Rroma majbutfar bilačheparvarde, vi arakhena pe čelalipasa

O Rroma ki Serbiă si majbilačhe kondicienca vaši Ʒivdipe θari generalno populaciă a o rromane čhavre majbut si bilačheparvarde vi majxari Ʒana ki anglisikljovibasqi vi sikljovibasqi edukaciă, sikavda rodlăribe sikavdo ko 3.julo. O badanikano Ʒezaqeribe e čhavren majbut ovela ko rromane čhavre, 37% Ʒuvlă ko rromane maxale gndinena kaj o rrom si xakosa te khuvel e romnja ko disave čhipote, ... Read More »

22.10.2013, RTS – Deca najviše pogođena nemaštinom

Ispod granice siromaštva u Srbiji živi 9,2 odsto stanovništva, a nemaštinom su najviše pogođena deca, navedeno na predstavljanju izveštaja o aktivnostima u okviru saradnje Vlade Srbije i Unicefa. U izveštaju se navodi da se u poslednjih nekoliko godina stopa siromaštva među decom skoro udvostručila, sa 7,3 na 13,7 odsto, a da skoro 50 odsto romskih porodica živi ispod linije siromaštva. ... Read More »

23.11.2013, info-ks.net – UNICEF: Na Kosovu 15.5 posto djece nerazvijeno

Povodom međunarodnog dana djece, u Prištini je održana dvodnevna konferencija u organizaciji UNICEF-a, na kojoj su predstavljeni podaci ove organizacije. Romska, Aškalijska i Egipćanska djeca najveće žrtve siromaštva na Kosovu, upozorava UNICEF. Izvor: http://www.info-ks.net/clanak.php?id=37593&naziv=unicef-na-kosovu-155-posto-djece-nerazvijeno&nav_id=1&pod_nav=10 Read More »

13.12.2013, EurActiv – U svetu svako treće dete nije prijavljeno po rođenju

Svako treće dete u svetu nema regulisan status pošto nije po rođenju upisano u matičnu knjigu rođenih, pokazao je izveštaj Fonda UN za decu (UNICEF). Prema izveštaju, gotovo 230 miliona dece mlađe od pet godina uopšte nije upisano u matične knjige rođenih, što ih ometa u ostvarivanju prava i izlaže zloupotrebi, jer zvanično ne postoje u sistemu. Izvor: http://www.euractiv.rs/ljudska-prava/6623-u-svetu-svako-tree-dete-nije-prijavljeno-po-roenju.html Read More »