Tag Archives: Ana Dalipovski

31.7.2014, NIAR – Ana Dalipovski, predsednica Centra za provedbu integracije Roma u EU

Beograd, 31.07.2014. god. (NIAR) – Ana Dalipovski, predsednica Centra za provedbu integracije Roma u EU je danas izjavila za portal  ,,Novinsko-informativne agencije Roma”. ,,Romi su u Republici Hrvatskoj, kao i u mnogim zemljama u kojima žive, zbog slabe obrazovanosti, neuključenosti u formalne oblike rada, specifičnog načina življenja i drugih karakteristika, u većoj ili manjoj meri marginalizirani: ekonomski, prostorno, kulturološki i ... Read More »

31.5.2014, NIAR – Ana Dalipovski: Romkinje su i danas “diskriminisane” u Jugoistočnoj i Centralnoj Evropi

– Ana Dalipovski ,,Predsednica Centra za provedbu interacije Roma u EU”, je danas u pisanoj formi izjavila “Novinsko-informativnoj agenciji Roma” da su, i pored usvajanja i potpisivanja Konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacije žena od strane najvećeg broja država članica EU u okruženju, “Romkinje i danas najviše diskriminisane u Jugoistočnoj Evropi“. “Taj neravnopravan odnos prema romskoj ženi ima za posledicu ili ... Read More »

22.5.2014, NIAR – Ana Dalipovski o partijskoj konvenciji Snaga Roma Hrvatske

Predsednica za provedbu integracije Roma u EU u Hrvatskoj Ana Dalipovski, koja ispred partije Snaga Roma Hrvatske učestvuje na predstojećim izborima za Evropski parlament, danas je Novinskoj informativnoj agenciji Roma u pisanoj formi dostavila konvenciju svog programa. Tim povodom gospođa Dalipovski je istakla da je pitanje socijalizacije i učešće Roma u svim oblicima javnog života, jedno od ključnih pitanja naše ... Read More »

20.5.2014, NIAR – Ana Dalipovski – prva Romkinja iz Republike Hrvatske u Evropskom Parlamentu

Predsednica za provedbu integracije Roma u EU u Hrvatskoj Ana Dalipovski, koja ispred partije Snaga Roma Hrvatske učestvuje na predstojećim izborima za Evropski parlament, mogla bi postati prva Romkinja poslanik u toj evropskoj instituciji. Dalipovski, koja je 3. na listi partije Snaga Roma Hrvatske, kaže da bi bilo značajno da Romi budu predstavljeni u Evropskom parlamentu jer bi to omogućilo ... Read More »

27.10.2013, NIAR – Ana Dalipovski: integracija Roma na tržištu rada bi mogla doneti ekonomske beneficije

Ana Dalipovski, predsednica za Provedbu Integracije U Europsku Uniju iz Zagreba (R. Hrvatska) danas je izjavila “Novinsko-informativnoj agenciji Roma” da se mnogi od procenjenih 10-12 miliona Roma u Evropi suočavaju sa predrasudama, netolerancijom, diskriminacijom i socijalnom isključenošću u svojim svakodnevnim životima. Oni su marginalizovani i žive u veoma lošim životno-ekonomskim uslovima. Ovo nije prihvatljivo u Evropskoj Uniji (EU) na početku ... Read More »