Tag Archives: Bajram Haliti

19.5.2014, NIAR – Velika socijalno-ekonomska nejednakost između većinskog evropskog stanovništva i Roma

Postoji velika socijalno-ekonomska nejednakost između većinskog evropskog stanovništva i Roma, od kojih većina živi u ekstremnom siromaštvu. Ukoliko ne dođe do promena, ovo konstantno siromaštvo može postati veliki teret u daljem prosperitetu Evrope, što će biti podjednako velika tragedija kako za romsko, tako i za neromsko stanovništvo. Situacija kada između dvanaest i petnaest miliona Roma koji žive na ovom kontinetu ... Read More »

19.5.2014, NIAR – Bajram Haliti: Države članice EU treba da štite i unaprede prava pripadnika nacionalnih manjina

Države članice EU, u svojim naporima treba da štite i unaprede prava pripadnika nacionalnih manjina, u potpunosti treba da poštuju svoje obaveze iz postojećih konvencija o ljudskim pravima i drugih odgovarajućih medjunarodnih instrumenata i treba da razmotre mogućnost pristupanja odgovarajućim konvencijama, ukoliko to još nisu učinile, uključujući one kojima se obezbedjuje pravo na pritužbe od strane pojedinaca – izjavio je ... Read More »

Bajram Haliti: Protiv Roma ne sme da postoji diskriminacija

Izjava Bajrama Halitija, glavnog i odgovornog urednika Novinsko-informativne agencije Roma   5.2.2014. – NIAR: Glavni i odgovorni urednik Novinsko-informativne agencije Roma Bajram Haliti pozdravio je usvajanje rezolucije Evropskog Parlamenta koja obezbeđuje minimum standarda Romima na nivou Evropske unije da se poboljša težak položaj Roma, rekavši da je to  početak integracije Roma bez asimilacije i nešto što se ne sme odlagati. ... Read More »

STRADANJE ROMA ZA VREME DRUGOG SVETSKOG RATA

Dame i gospodo, vrlo uvažene kolege novinari, osećam potrebu da se na početku mog izlaganja kao pravnik, novinar, publicista i etičar zahvalim pre svega ERIU – po čijem sam pozivu pozvan da kao predsednik ,,Novinsko-informativne agencije Roma“ svojim razmišljanjima na temu ,,Istrebljivanje Roma i Sinta i današnje netolerancije” naznačim svoju zamišljenost nad istorijskim bivstvovanjem romskog naroda koji je u današnjem ... Read More »

Izjava Bajrama Halitija povodom usvajanja rezolucije Evropskog Parlamenta

Beograd, 10. mart 2011. godine – Predsednik Novinsko-informativne agencije Roma Bajram Haliti pozdravio je u pismenoj izjavi TANJUG-u usvajanje rezolucije Evropskog Parlamenta koja obezbeđuje minimum standarda Romima na nivou Evropske Unije da se poboljša težak položaj Roma, rekavši da je to  početak integracije Roma bez asimilacije i nešto što se ne sme odlagati. Pospešivanje njihovog napretka je presudno za prosperitet ... Read More »

MIR, SLOBODA I ROMI

Dame i gospodo, vrlo uvažene kolege književnici osećam potrebu da se na početku mog izlaganja kao pravnik, novinar, publicista. etičar i član Svetskog parlamenta Roma zadužen za pitanja Roma sa Kosova i Metohije zahvalim pre svega gopsodinu Dev Bhardveju predsedniku organizacionog komiteta Drugog festivala pisaca u Indiji po čijem sam pozivu kao književnik pozvan da svojim ,,Razmišljanjima o ,,miru i ... Read More »