Tag Archives: civilno društvo

5.6.2014, crnps.org.rs – Forum za održive zajednice

Međunarodna konferencija “Forum za održive zajednice” održaće se 27. juna 2014. godine u Kulturnom centru Rex u organizaciji Smart kolektiva. Forum za održive zajednice baviće se temama međusektorske saradnje, održivosti civilnog društva i ulogom poslovnog sektora, donatora i fondacija u razvoju lokalnih zajednica. Na konferenciji će biti pokrenut dijalog o održivom finansiranju OCD i predstavljena neka od postojećih rešenja u ... Read More »

3.6.2014, crnps.org.rs – Platforma civilnog društva za pregovore o pristupanju EU

U prostorijama Medija centra će se 6. juna u 11h održati konferencija za medije posvećena predstavljanju Deklaracije o zajedničkoj platformi civilnog društva za praćenje procesa pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji (EU), kao osnove za dalje delanje civilnog društva i svih zainteresovanih strana u procesu pregovora o pristupanju Srbije sa EU bez obzira na način organizovanja i raznolikost aktivnosti u ... Read More »

30.5.2014, inkluzija.gov.rs – Početkom 2015. Strategija za podsticaj civilnog društva

Strategija za stvaranje podsticajnog okruženja civilnog društva trebalo bi da bude gotova početkom 2015. godine, rekla je 29. maja direktorka Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Ivana Ćirković. Pored Albanije, Srbija je jedina zemlja u regionu koja nema takav strateški dokument koji treba da definiše institucionalni i zakonodavni okvir u toj oblasti. Na skupu o civilnom društvu u Srbiji upozoreno ... Read More »

15.1.2014. – inkluzija.gov.rs: Podrška EU civilnom društvu i u narednim godinama

Evropska unija će i u narednom budžetskom ciklusu 2014-2020. finansijski i politički podržati organizacije civilnog društva u zemljama u procesu pristupanja, sa težištem na stvaranju podsticajnog okruženja i izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva. U predlogu smernica za podršku EU civilnom društvu u zemljama u procesu pristupanja navodi se da Unija ne treba da popunjava prazninu koja nastaje povlačenjem stranih donatora ... Read More »