Tag Archives: Dekada Roma

7.7.2014, ljudskaprava.gov.rs – Novi saziv Saveta za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanja Roma

Vlada Republike Srbije imenovala nove članove Saveta za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanja Roma U Savet za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanja Roma imenovana su sledeća lica: 1. za predsednika: – Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 2. za zamenika: – Dagoljub Acković, zamenik direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava 3. ... Read More »

1.7.2014, Sekretarijat Dekade inkluzije Roma – Izveštaji o napretku država dostupni za preuzimanje

Izveštaji o napretku podnešeni od strane vlada, članica Inicijative Dekade, Sekretarijatu Dekade za njihovu implementaciju Nacionalnih akcionih planova Dekade i Nacionalnih romskih integracionih strategija u 2013.godini, su sada dostupni na vebsajtu: http://romadecade.org/news/decade-progress-reports-for-2013/9762 Izveštaj srpske vlade (na engleskom jeziku) je dostupan na sledećoj adresi: http://romadecade.org/cms/upload/file/9762_file11_rs-2013.pdf Read More »

23.6.2014, ljudskaprava.gov.rs – Održana radionica „ Ekonomsko osnaživanje Roma“ i 26. Međunarodni komitet Dekade inkluzije Roma u Podgorici

Radionica „Ekonomsko osnaživanje Roma“ održana je u Podgorici od 17-18. juna. Na radionici su predstavljeni neki od projekata koji se tiču ekonomskog osnaživanja Roma u zemljama članicama Dekade. Nakon ove radionice, od 18-19. juna održan je 26. Međunarodni komitet Dekade inkluzije Roma. Sastanku su prisustvovale sve zemlje članice Dekade osim Rumunije. Dr Dragoljub Acković, zamenik direktora Kancelarije za ljudska i ... Read More »

19.6.2014, NIAR – BIH preuzela predsedavanje Dekadom Roma od Crne Gore

U okviru redovne smene na kormilu Dekade inkluzije Roma na Balkanu, danas je predsedavanje od Crne Gore preuzela Bosna i Hercegovina. Opraštajući se, ministar za ljudska i manjinska prava Crne Gore Suad Numanović je rekao da je Crna Gora “iskoristila svoj mandat da bi intezivirali pitanja koja su ključna za inkluziju Roma”. Ministar za ljudska prava i izbeglice BiH Damir ... Read More »

17.6.2014, Vijesti – Ekonomsko snaženje Roma u direktnoj vezi s obrazovanjem

Proces ekonomskog snaženja Roma u direktnoj je vezi sa rješavanjem njihovog pravnog statusa, obrazovanja i zapošljavanja, oblastima na kojima je Crna Gora aktivno radila tokom svog predsjedavanja Dekadom, poručeno je na konferenciji u Podgorici. Dvodnevna konferencija na temu Ekonomsko osnaživanje Roma počela je danas, u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Sekretarijata Fondacije Dekade inkluzije Roma. Kako je ... Read More »

12.6.2014, NIAR – Izjava Bajram Halitija povodom međunarodne konferencije koja treba da se održi u Crnoj Gori

Predsednik i glavni i odgovorni urednik udruženja građana “Novinsko-informativna agencija Roma” Bajram Haliti je u pismenoj izjavi pomenutoj agenciji povodom međunarodne konferencije koja treba da se održi 16.06.2014 .god u Podgorici i kojom predsedava Crna Gora izjavio da su za integraciju Roma u društva ,,nove Evrope” potrebni napori više generacija. Početak integracije Roma je nešto što se ne sme odlagati ... Read More »

10.6.2014, Sekretarijat Dekade inkluzije Roma – Tematska radionica o ekonomskom osnaživanju Roma i 26.sednica Međunarodnog nadzornog komiteta

Crnogorsko predsedništvo Dekadom će organizovati tematsku radionicu o ekonomskom osnaživanju Roma 17-18.juna 2014. u Podgorici, Crna Gora. Cilj radionice je da se: Diskutuje o ekonomskom osnaživanju nezaposlenih Roma kroz finansijsku inkluziju i socijalne ekonomske aktivnosti Razmene lekcije iz iskustva takvih inicijativa u romskim zajednicama u različitim državama Postavi osnova za razvoj okvira za tehnički zvučne i održive inicijative predvođene od ... Read More »

30.1.2014. – RTCG: Odnos prema Romima kao prema Jevrejima

Najveća diskriminacija u Crnoj Gori prisutna je prema Romima, što pokazuju i najnovije istraživanja. To je ujedno i najbolja slika stanja u kojem živi ta manjinska grupa, zaključeno je tokom regionalne konferencije o Dekadi inkluzije Roma 2005.-2015. “Diskriminacija Roma – izazovi anticiganizma i višestruka diskriminacija”. Ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović kazao je da Crna Gora organizovanjem ovakvih ... Read More »

8.11.2013, Svetska zdravstvena organizacija – Strategije za smanjivanje zdravstvenih nejednakosti sa fokusom na Rome

Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) i WHO/Evropa su zajednički organizovali radionicu 24.oktobra 2013.god. u Istanbulu (Turska), kako bi podržali implementaciju Nacionalnih romskih integracionih strategija i Akcionih planova Dekade inkluzije Roma. Izvor (engleski jezik): http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/sections/news/2013/11/strategies-to-reduce-health-inequities-with-focus-on-roma Read More »

11.11.2013, NIAR – Željko Balog: Nikakve vajde od Dekade Roma u Republici Hrvatskoj

Predsednik krovne zajednice Bajaša Republike Hrvatske gospodin Željko Balog izjavio je ,,Novinsko-informativnoj agenciji Roma“ da se u Republici Hrvatskoj, koja je predsedavala Dekadom inkluzije Roma 2005-2015, ništa nije rešilo na terenu a pre ulaska HR u EU. Iz pretpristupnih fondova je pristiglo na milione eura za beskorisne projekte koje su provodili ljudi neromske pripadnosti, a situacija ni sada nije bolja. ... Read More »