Tag Archives: desnica

31.10.2013, Inter Press Service – Zapad se pomera ka desnici da bi pobedio krizu

Svakoj krizi su potrebni žrtveni jarčevi; danas, to su imigranti, a posebno Romi, ili Cigani. Ekonomisti se slažu da je Evropi potrebno najmanje 20 miliona novih ljudi da bi ostala kompetitivna na međunarodnom planu. Izvor (engleski jezik): http://www.ipsnews.net/2013/10/the-west-shifting-to-the-right-to-the-beat-of-the-crisis/ Read More »

13.11.2013, Deutsche Welle – Desnica u Srbiji – netoleratne patriote

Ako bi se uzela neka klasična podela koja važi u nekom ideološkom spektru onda bi se u Srbiji teško mogla naći desnica u parlamentu. Kolika je podrška desničarskim i antievropskim partijama i organizacijama? Srpska desnica je uglavnom smeštena u različitim vanparlamentarnim strankama, kao i u brojnim desničarskim organizacijama. Izvor: http://www.dw.de/desnica-u-srbiji-netoleratne-patriote/a-17222419 Read More »

17.11.2013, Politika – Desant desnice na Evropu

Šest meseci pre nego što će se u maju u svim zemljama članicama EU održati izbori za Evropski parlament, liderka francuskog Nacionalnog fronta Marin Lepen sklopila je savez sa čelnikom holandske Partije Slobode Gertom Vildersom. Cilj koalicije je da se „ubije čudovište u Briselu” ili lepše rečeno da njihove države povrate „kontrolu svojih granica, novca, ekonomije i valute”. Velika podrška ... Read More »

8.12.2013, Politika – Romi, Jevreji i došljaci na udaru u istočnoj Evropi

„Rusija Rusima” i „Beli ponos” poklič je skinhedsa koji s vremena na vreme marširaju ulicama Moskve i Sankt Peterburga protestujući protiv došljaka iz centralne Azije i sa Kavkaza. U Rusiji, kao i u drugim postkomunističkim zemljama, krajnja desnica traga za nacionalnim identitetom kriveći manjine i imigrante za tranzicione muke, političku nestabilnost i nedostatak radnih mesta. Od izbijanja svetske ekonomske krize ... Read More »