Tag Archives: diskriminacija

26.10.2014, Ljudska prava – Pozitivna ocena za unapređenje ljudskih prava

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović izjavila je da je EK pre svega pozitivno ocenila usvajanje Akcionog plana za sprovođenje Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije. “Ovaj dokument definiše antidiskrimicionu politiku Vlade Srbije u narednih pet godina i usklađenje sa Akcionim planom za pregovaračka poglavlja 23. i 24.”, rekla je Paunović dodajući da je, bez obzira na ... Read More »

23.5.2014, diskriminacija.ba – Ravnopravnost nije prioritet?

U Srbiji je ukinuta Uprava za rodnu ravnopravnost pod izgovorom da nije proritet s obzirom na ekonomsku situaciju u zemlji, uz obećanje da će biti pronađen efikasniji institucionalni mehanizam koji će se baviti ovim pitanjima. Opozicija i civilni sektor pokušali su da amandamanima i apelima da spriječe ovu odluku, ali bez uspjeha i razumijevanja. Već na prvoj sednici Skupštine Srbije ... Read More »

19.5.2014, Vijesti Online – CEDEM: Zakoni protiv diskriminacije ne primjenjuju se adekvatno

Crna Gora je napredovala u izgradnji zakonodavnog okvira u oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda i zabrane diskriminacije, ali je problem neadekvatna primjena zakona, ocijenila je autorka Vodiča kroz antidiskriminaciono zakonodavstvo Marijana Laković Drašković. Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) predstavio je danas Vodič kroz antiskriminaciono zakonodavstvo, koji je izrađen u saradnji sa Britanskom ambasadom u Podgorici i AIRE ... Read More »

3.2.2014. – inkluzija.gov.rs: Diskriminatorni stavovi zastupljeni u institucijama

Više od petine predstavnika javne vlasti u Srbiji ne zna da je svaka vrsta diskriminacije zabranjena zakonom, a veliki je procenat onih koji tolerišu takvo ponašanje, rezultat je istraživanja koje je predstavila Kancelarija poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Većina zaposlenih u institucijama samo se deklarativno suprotstavlja diskriminaciji i smatra da je najviše ima u zapošljavanju. Rezultati istraživanja pokazali su i da ... Read More »

31.1.2014. – B92: Ni vlast ne razume diskriminaciju

Istraživanje kancelarije poverenice za zaštitu ravnopravnosti pokazuje da velika većina predstavnika javne vlasti ne razume i ne prepoznaje diskriminaciju. Više od petine predstavnika javne vlasti u Srbiji ne zna da je svaka vrsta diskriminacije zabranjena zakonom, a veliki je procenat koji tolerišu takvo ponašanje, rezultat je ovog istraživanja. Istraživanje koje je danas predstavljeno u beogradskom Medija centru pokazuje da trećina ... Read More »

27.1.2014. – ERIO: Međunarodni dan sećanja na Holokaust – Hitno je zaustaviti širenje mržnje i diskriminacije nad Romima

Povodom Međunarodnog dana sećanja na Holokaust, ERIO i ternYpe se sećaju svih žrtava i preživelih Holokausta. Ovaj dan predstavlja priliku da se setimo svih zverstava počinjenih od strane nacističkog režima tokom Drugog svetskog rata. Poput Jevreja, homoseksualaca, osoba sa invaliditetom, Romi i Sinti su bili brutalno progonjeni od strane nacističkog režima koji ih je smatrao “rasno inferiornim”. Holokaust označava posebno ... Read More »

20.1.2014. – wired-gov.net: Jednakost – EU regulative za borbu protiv diskriminacije sada važe u svih 28 EU država članica

Regulative Evropske unije za borbu protiv diskriminacije na osnovu etničkog porekla, religije ili uverenja, invaliditeta, godina i seksualne orijentacije su sada implementirane od strane država članica u nacionalnom zakonu. Sada su potrebni daljnji napori kako bi se one primenile u praksi. Ovo su ključni nalazi novog izveštaja nedavno objavljenog od strane Evropske Komisije. Izvor (engleski jezik): http://www.wired-gov.net/wg/wg-news-1.nsf/0/EC9D19A40FCBB26E80257C660038F02E?OpenDocument Read More »

7.1.2014. – Debating Europe: Kako Evropa može zaustaviti siromaštvo i isključenost u romskoj zajednici?

Dvanaest evropskih vlada (svaka sa velikim brojem Roma) se obavezalo da će se više fokusirati na eliminisanje diskriminacije nad Romima i zatvaranja jaza u životnim uslovima između Roma i ostatka društva. Voleli bi smo da čujemo vaša mišljenja o ovom pitanju i šta vi mislite da bi trebala biti (ili ne bi trebala) uloga Evropske Unije u borbi za bolju ... Read More »

7.1.2014. – Spiegel: Evropa ne uspeva da zaštiti Rome od diskriminacije i siromaštva

Više od 10 miliona Roma živi u Evropi. Desetine hiljada njih beže ka Zapadu od siromaštva i diskriminacije u državama jugoistočne Evrope. Međutim, države članice EU ne uspevaju da im pomognu. Vlade su dugo ignorisale Rome. Nemačka je imala svoje integrisane Sinte, Francuska je imala Manouše a Španija svoje Kale, ali niko nije pokazao bilo kakvo interesovanje za njih – ... Read More »

24.10.2013, www.inkluzija.gov.rs – Objavljen izveštaj „Zaštita Roma od diskriminacije“

Praxis je objavio izveštaj „Zaštita Roma od diskriminacije“ u okviru projekta „Doprinos socijalnoj inkluziji i borbi protiv diskriminacije marginalizovane populacije u Srbiji“, koji finansira Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Norveške. Izvor: http://www.inkluzija.gov.rs/?p=21594 Read More »