Tag Archives: EASI

26.12.2013, inkluzija.gov.rs – Usvojen novi EU program za zapošljavanje i socijalne inovacije (EASI)

Savet ministara EU usvojio je novi EU program za zapošljavanje i socijalne inovacije (Employment and Social Innovation – EaSI), zahvaljujući kojem će 920 miliona evra biti na raspolaganju za period 2014.-2020. Program će podržati inovativne mere socijalne politike, promovisanje mobilnosti radne snage, olakšavanje pristupa mikrokreditima, podsticanje socijalnog preduzetništva i sl. Izvor: http://www.inkluzija.gov.rs/?p=22933 Read More »