Tag Archives: ECRI

10.7.2014, ECRI – ECRI poziva na blagovremenu akciju protiv političkih partija koje promovišu rasizam

Evropska komisija Saveta Evrope protiv rasizma i netolerancije (ECRI) je danas objavila svoj godišnji izveštaj, pozivajući na blagovremenu reakciju protiv ekstremističkih organizacija koje promovišu rasizam, kako bi se izbegla eskalacija nasilja i povezanih kriminalnih aktivnosti. ECRI je primetio nalet podrške agresivnim nacionalističkim i populističkim ksenofobičnim partijama i postojanje fašističke nostalgije za Drugim svetskim ratom u više država članica. Izveštaj, koji ... Read More »

3.7.2014, ECRI – Komisija Saveta Evrope za borbu protiv rasizma će pripremiti izveštaj o Poljskoj

Delegacija Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije (ECRI) je posetila Poljsku od 23. do 27.juna 2014. kao prvi korak u pripremi monitoring izveštaja. Tokom svoje posete, ECRI-ova delegacija je sakupila informacije o zakonodavstvu, govoru mržnje, nasilju, integrativnim politikama, LGBT problemima i drugim temama. Delegacija je održala sastanke u Varšavi i Bjialstoku sa predstavnicima vlade, lokalnih vlasti, nezavisnih tela i NVO-ova. ... Read More »

24.6.2014, ECRI – ECRI-ov okrugli sto u Holandiji

Borba protiv rasne diskriminacije i netolerancije u Holandiji: okrugli sto Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije (ECRI) u Hagu. Datum: 30.jun 2014.god. Mesto: Muzej komunikacija – Zeestraat 80/82 – Hag Organizatori: ECRI u saradnji sa Holandskim institutom za ljudska prava Ciljevi: Obezbediti učesnicima priliku da diskutuju sled događaja nakon preporuka sadržanih u ECRI-ovom monitoring izveštaju o Holandiji, objavljenog 2013.godine. Okrugli ... Read More »

23.6.2014, ECRI – 64.Plenarna sednica Komisije Saveta Evrope za borbu protiv rasizma

Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije (ECRI) je održao svoju 64.Plenarnu sednicu u Strazburu od 17. do 20.juna 2014.godine. Prvog dana sastanka, ECRI je razmenio mišljenja sa gospodinom Dinom Špilmanom, predsednikom Evropskog suda za ljudska prava. Predsedavajući ECRI-a, gospodin Kristian Ahlund, je pozdravio gospodina Špilmana, zahvaljujući evropskom vodećem sudskom organu na uputstvima koje njegovi pravni slučajevi pružaju i naznačavajući obostrano ... Read More »

18.6.2014, ECRI – Komisija Saveta Evrope za borbu protiv rasizma će pripremiti izveštaj o Mađarskoj

Delegacija Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije (ECRI) je posetila Mađarsku od 2. do 6. juna 2014. kao prvi korak u pripremi monitoring izveštaja. Tokom svoje posete, ECRI-ova delegacija je sakupila informacije o zakonodavstvu, govoru mržnje, nasilju, integrativnim politikama, LGBT problemima i drugim temama. Delegacija je održala sastanke u Budimpešti i Miskolcu sa predstavnicima vlade, lokalnih vlasti, nezavisnih tela i ... Read More »

10.6.2014, ERIO – ECRI-jev poslednji izveštaj o Rumuniji: romska prava još uvek u opasnosti

Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije (ECRI) je objavila svoj četvrti izveštaj o Rumuniji 3.juna. ECRI je nezavistan organ Saveta Evrope i procenjuje glavne trendove vezane za probleme rasizma i diskriminacije u državama članicama Saveta. Evropska kancelarija za informisanje Roma (ERIO) sa zadovoljstvom predstavlja ECRI-jev nalaz vezan za romsku populaciju, kojom se bavio poseban odeljak. Ovaj četvrti izveštaj pokazuje određen ... Read More »

3.6.2014, ECRI – Komisija za borbu protiv rasizma Saveta Evrope objavila zaključke o implementaciji svojih prioritetnih preporuka za Azerbejdžan, Kipar, Litvaniju, Monako i Srbiju

Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije (ECRI) je objavila danas zaključke o implementaciji brojnih prioritetnih preporuka koje je načinila u svojim državnim izveštajima o Azerbejdžanu, Kipru, Litvaniji, Monaku i Srbiji, koji su bili objavljeni 2011.godine. U svom izveštaju o Srbiji (četvrti monitoring krug) objavljenom 31.maja 2011.godine, ECRI je preporučio da srpske vlasti treba da ojačaju instituciju Poverenika za zaštitu jednakosti ... Read More »

21.5.2014, Savet Evrope – Seminar Komisije Saveta Evrope protiv rasizma (ECRI) za nacionalne nezavisne vlasti koje se bore protiv rasizma i netolerancije

Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije (ECRI) organizuje seminar za nacionalne nezavisne vlasti koje se bore protiv rasizma i netolerancije, kako bi preispitali primere partnerstava između ovih institucija i lokalnih vlasti u borbi protiv govora mržnje i rasističkog i homo/transfobnog nasilja i u olakšavanju integracije ranjivih grupa. Datum: 22-23 maj 2014.god. Lokacija: Strazbur – Savet Evrope, zgrada Agora Organizovano od ... Read More »

8.1.2014. – humanrightseurope.org: Anti-rasistički posmatrači planiraju novi izveštaj o Grčkoj

Anti-rasistički posmatrači očekuju da će otputovati u Grčku pre aprila kao deo priprema za novi izveštaj o zemlji. Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije je obznanila da će se “kontakt poseta” radi svog petog državnog monitoring izveštaja o Grčkoj odviti u “prvom semestru” ove godine. Novi ECRI-jev izveštaj će pokriti period u kome je ultra-desničarska partija Zlatna zora, koja vodi ... Read More »

27.10.2013, European Jewish Press – Evropsko telo za ljudska prava beleži ‘rast u nasilnim anti-semitskim incidentima’ u godišnjem izveštaju

U svom godišnjem izveštaju, Evropsko telo za ljudska prava je zabeležilo “rast u nasilnim anti-semitskim incidentima” u određenim državama i apelovalo je na države članice da daju visok prioritet borbi protiv anti-semitizma. U svom poslednjem izveštaju, ECRI pojašnjava da su akutna finansijska nestabilnost i posledičan porast ozlojeđenosti i predrasuda nad imigrantima, muslimanima i romskim ljudima, su neki od zabrinjavajućih trendova ... Read More »