Tag Archives: ekonomsko osnaživanje Roma

8.7.2014, Radio Dunav – Ekonomsko osnaživanje žena romske zajednice u Apatinu

Radionica za Romkinje, koja je sastavni deo projekta pod nazivom “Ekonomsko osnaživanje žena romske zajednice u opštini Apatin”, čiji je nosilac Udruženje građana “Zlatno sunce”, biće održana u utorak, 8. jula, u Romskom naselju. Početak je zakazan za 18 sati. Pridruženi partneri na projektu, koji se finansira iz sredstava Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, su opština Apatin ... Read More »

17.6.2014, Vijesti – Ekonomsko snaženje Roma u direktnoj vezi s obrazovanjem

Proces ekonomskog snaženja Roma u direktnoj je vezi sa rješavanjem njihovog pravnog statusa, obrazovanja i zapošljavanja, oblastima na kojima je Crna Gora aktivno radila tokom svog predsjedavanja Dekadom, poručeno je na konferenciji u Podgorici. Dvodnevna konferencija na temu Ekonomsko osnaživanje Roma počela je danas, u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Sekretarijata Fondacije Dekade inkluzije Roma. Kako je ... Read More »

6.6.2014, NIAR – Nisu obezbeđene mere za zapošljavanje i ekonomsko osnaživanje Roma

Mere aktivne politike zapošljavanja Roma nisu sprovedene jer su siva ekonomija i sakupljanje i preprodaja otpada i dalje osnova egzistencije većine romskih porodica; većina građana romske nacionalnosti (88,1%) prijavljenih na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje nikada nije upućena na razgovor kod poslodavca; afirmativne mere kojima se podstiče samozapošljavanje Roma i subvencioniranje poslodavaca koji ih zapošljavaju nisu doprinele ekonomskom osnaživanju Roma; ... Read More »