Tag Archives: EU migracije

27.11.2013, Financial Times – Dejvid Kameron pokreće napad na EU migracije

Objava Dejvida Kamerona o obračunu sa EU migracijom, zaričući se da će deportovati skitnice, ograničiti prava na beneficije stranih državljana i pozivajući na nova pravila za zaustavljanje “širokih migracija”, je privukla oštru reakciju od strane EU. Uzimajući u obzir buduće priključenje država Balkana i moguće Turske, gospodin Kameron zahteva “nove aranžmane koji će usporiti potpun pristup jednih drugima tržištima rada, ... Read More »