Tag Archives: Evropski sud za ljudska prava

17.7.2014, humanrightseurope.org – Rumunija: Sud doneo presudu o smrti romskog tinejdžera u psihijatrijskoj bolnici

Sudije tvrde da je Rumunija prekršila ljudska prava romskog tinejdžera koji je umro dok je bio pod negom u psihijatrijskoj bolnici. Nakon jučerašnje presude u slučaju Centar za pravne resurse (CLR) u ime Valentina Kampeanua protiv Rumunije (aplikacioni broj 47848/08), Evropski sud za ljudska prava je presudio da Rumunija treba da plati 10.000 EUR CLR-u i 25.000 EUR ostalim organizacijama, ... Read More »

15.7.2014, humanrightseurope.org – Sud: Bosna i Hercegovina mora uspostaviti politički sistem za izbore bez diskriminacije

Sudije za ljudska prava su apelovale na vlasti u Bosni i Hercegovini da uspostave anti-diskriminatorni politički sistem. U današnjoj presudi u slučaju Zornić protiv Bosne i Hercegovine (aplikacioni br. 3681/06), koja nije konačna, Evropski sud za ljudska prava je odlučio: sa šest glasova prema jedan, da je bilo kršenja Člana 14 (zabrana diskriminacije) u konjukciji sa Članom 3 Protokola 1 ... Read More »

27.6.2014, fra.europe.eu – Evropski sud za ljudska prava i Agencija EU za fundamentalna prava pokrenuli ažurirano uputstvo za evropski zakon o azilu, granicama i imigraciji

Nakon uspeha prvog izdanja, Evropski sud za ljudska prava (ECtHR) i Agencija Evropske unije za fundamentalna prava (FRA) su danas pokrenuli ažuriranje izdanje njihovog uputstva za evropski zakon o azilu, granicama i imigraciji. Priručnik o evropskom zakonu koji se tiče azila, granica i imigracije, a koji je nadgradnja iskustva iz prethodnog zajedničkog projekta ove dve institucije, je bio posebno pozdravljen ... Read More »

23.5.2014, ERRC – Evropski sud za ljudska prava preispituje francusku politiku iseljavanja

Evropski centar za prava Roma pozdravlja odluku Evropskog suda za ljudsak prava da sasluša slučaj Hirtu i ostali protiv Francuske, o prisilnom iseljavanju romskih porodica početkom 2013.godine. U ogdovoru na pritužbe Roma koji su prisilno iseljeni iz svojih domova, Sud će nadgledati francusku praksu prisilnih iseljavanja i način na koji su francuski sudovi odgovorili na ovu praksu. Sud je dao ... Read More »

1.12.2013, romea.cz – Amnesty International Češke Republike čvrsto prigovara protiv opaski senatora o Romima

Kao što je novinski server romea.cz ranije izveštavao, nedavna sednica Senata Parlamenta Češke Republike o preporukama Saveta EU o merama za integraciju Roma je obuhvatala opaske nekih senatora koje su otkrile njihov anti-ciganizam, glupost, nepoznavanje tematike, kao i osećaj superiornosti kombinovan sa potrebom da se drugi ismevaju. Amnesty International Češke Republike (AI ČR) čvrsto prigovara kako protiv neoprostivog nepoznavanja praktične ... Read More »

25.12.2013, otisak.ba – U pripremi kazne za BH političare?!

Evropska unija sprema nove sankcije Bosni i Hercegovini koju je u posljednja tri mjeseca kaznila uskraćivanjem 61 milion eura, piše mostarski “Dnevni list” koji tvrdi da se EU neće suzdržavati od radikalnih poteza. Podsjeća se da je EU pred BiH lidere postavila dva uslova čijim bi ispunjavanjem stupio na snagu davno potpisani Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a što bi ... Read More »