Tag Archives: grad Požarevac

6.6.2014, Grad Požarevac – Pravo Roma na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu

U smederevskom Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju održan je seminar na temu „Ostvarivanje prava Roma na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu“ koji su organizovali Centar za prava manjina i Stalna konferencija romskih udruženja građana (SKRUG) – Liga Roma, tematski odbor za „Zdravstvenu zaštitu“. Ključna aktivnost projekta je izgradnja kapaciteta institucija i pojedinaca kroz prenošenje znanja i proširenje pristupa zdravstvenim ... Read More »