Tag Archives: Ibrahim Osmani

14.7.2014, NIAR – Ibrahim Osmani: Jezik je prva i najglavnija odlika naroda

Profesor Ibrahim Osmani je danas izjavio u pisanoj formi “Novinsko-informativnoj agenciji Roma”: “Svaki narod govori svojim jezikom i po njemu se raspoznaje kojoj nacionalnoj pripadnosti pripada. Razumljiva je i opravdana želja da i Romi imaju svoj standardni jezik u javnim isntitucijama, baš kao i dugi narodi. Standardizacija je bila veoma teška i kod drugih naroda kada su se formirali književni ... Read More »