Tag Archives: inkluzija Roma

28.7.2014, NVO Vjeće – INKLUZIJA ROMA U BIH JE EVROPSKO PITANJE

Pripadnici romske zajednice su i dalje među najmarginalizovanijima u Bosni i Hercegovini. U nastojanju da se poboljšaju ekonomski uslovi i socijalna inkluzija Roma, Evropska komisija je organizovala sveobuhvatnu jednodnevnu radionicu pod nazivom “Seminar o inkluziji Roma: put naprijed za Bosnu i Hercegovinu”. Cilj ove radionice, koja je okupila oko 80 predstavnika lokalnih vlasti, nevladinih i menunarodnih organizacija, je bio da ... Read More »

24.7.2014, Kancelarija za ljudska i manjinska prava – U susret novoj Strategiji za unapređivanje položaja Roma

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava, dr Suzana Paunović je nedavno istakla da je rad na Polaznoj studiji prilika da se izvrši uvid u stepen i uspešnost implementacije mera aktuelne Strategije za unapređivanje položaja Roma i stvore bolji preduslovi za izradu nove Strategije, koja treba da bude usaglašena sa Strategijom Evropa 2020. Nova Strategija za unapređivanje položaja Roma mora ... Read More »

3.7.2014, ljudskaprava.gov.rs – Polazna studija za novu Strategiju za inkluziju Roma usklađenu sa Strategijom Evropa 2020.

Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije, u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo – Beograd, radi na Polaznoj studiji za novu Strategiju za inkluziju Roma usklađenu sa Strategijom Evropa 2020. U Beogradu je planirano održavanje dva konsulatativna sastanka na kojima će se razgovarati o osnovama Polazne studije i pitanjima bitnim za inkluziju Roma, iz perspektive državnih i ... Read More »

30.6.2014, EurActiv – Nazovite anti-ciganizam njegovim imenom: inkluzija Roma u sledećem Evropskom parlamentu i Komisiji

Prvi korak u borbi sa anti-ciganizmom je prepoznati ga kao takvog, tvrdi Martin Demirovski iz ENAR-a, Evropske mreže protiv rasizma, u otvorenom pozivu obnovljenim evropskim institucijama da učine borbu protiv ovog rastućeg fenomena u Evropi prioritetom. Od 2004. do 2009. Evropski parlament je igrao ključnu ulogu u pozivanju Evropske komisije da razvije Evropsku strategiju za Rome, kako bi osigurala inkluziju ... Read More »

26.6.2014, ljudskaprava.gov.rs – Predstavljeni rezultati aktivnosti na Upravnom odboru projekta „Ovde smo zajedno – Evropska podrška za inkluziju Roma“

U Palati „Srbija“ dana 26. juna 2014. godine održan je Upravni odbor projekta „Ovde smo zajedno – Evropska podrška za inkluziju Roma“, koji finansira Evropska unija kroz IPA 2012, a implementira Misija OEBS u Srbiji u koordinaciji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije. Cilj projekta je unapređenje položaja Roma širom Republike Srbije, u oblastima pristupa osnovnim ... Read More »

23.6.2014, evropa.gov.rs – Mobilni timovi za inkluziju Roma učestvovali u prvoj grupi obuka

Članovi devet mobilnih timova za inkluziju Roma učestvovali su u obuci koja je organizovana od 9-13. juna u Rumi. U okviru projekta „Ovde smo zajedno – Evropska podrška za inkluziju Roma”, koji finansira Evropska unija i sprovodi Misija OEBS-a u Srbiji, formirane su mobilne jedinice u 20 pilot opština i gradova. Sastavljeni od zdravstvenih medijatorki, pedagoških asistenata, opštinskih romskih koordinatora ... Read More »

11.6.2014, NIAR – Srbija podržava aktivnosti platforme Evropske unije za inkluziju Roma

Srbija, najzad, podržava aktivnosti platforme Evropske unije za inkluziju Roma i zalaže se za puno učešće zemalja u procesu pristupanja Platformi za inkluziju Roma. Srbija posebno promoviše uvođenje namenskih sredstava za Rome u postojeće instrumente Evropske unije, stvaranje zajedničkog regionalnog pristupa romskoj inkluziji u zemljama Zapadnog Balkana, uvođenje robusne koordinacije i mehanizama praćenja, kao i facilitaciju procesa naučenih lekcija Dekade ... Read More »

5.6.2014, inkluzija.gov.rs – Srpske opštine udružuju snage radi unapređenja inkluzije Roma

Predstavnici opština i gradova održali su radni sastanak u okviru projekta “Ovde smo zajedno – Evropska podrška za inkluziju Roma”, koji finansira Evropska unija, a sprovodi misija OEBS-a u Srbiji. Radni sastanak u Aranđelovcu, održan 15. i 16. maja, okupio je preko 50 predstavnika pilot opština odnosno gradova koji učestvuju u projektu. Načelnici opštinskih/gradskih uprava, romski koordinatori, urbanisti, kao i ... Read More »

Komentar: Ekonomska kriza i Romi

NAJRANJIVIJA GRUPA   Nejednakost izmedju bogatih i siromašnih ne postoji samo u zemljama u razvoju već, kako navodi svetska banka, ,,djepovi siromaštva” jesu nešto uobičajeno u svim zemljama”. Čak i u nekim razvijenim zemljama centralne i istočne Evrope siromaštvo Roma je veoma izraženo, pa čak I do deset puta veće nego što je slučaj sa neromskim stanovništvom. Samo tokom 2000. ... Read More »

25.5.2014, NIAR – Romi iz Pirota idu ka inkluziji

Prema analizama rađenim poslednjih godina romska zajednica u Pirotu je najviše postigla u nastojanju da se na ravnopravnim osnovama uključe u lokalnu zajednicu. Pirotski Romi su među najobrazovanijima, 99 % završe osnovnu školu, a preko 70 % ima srednji stepen stručnosti. Oko 30 % se odlučuje za više škole i fakultete. U Pirotu ima najmanji broj slučajeva diskriminacije i međunacionalnih ... Read More »