Tag Archives: inkluzija Roma

9.12.2013, ERIO – Saopštenje za štampu: Korak napred ka osiguravanju inkluzije Roma

Evropska kancelarija za informisanje Roma (ERIO) pozdravlja usvajanje Preporuke od strane Saveta koju je predložila Evropska Komisija kako bi se poboljšao društveno-ekonomski život Roma širom EU. Predlog za Preporuku koji je izglasan danas od strane Saveta Ministara je korak napred u naporima Komisije da garantuje inkluziju Roma i jednak tretman u Evropi. Izvor (engleski jezik): http://www.erionet.eu/doc-press-statement_council-recommendation_091213 Read More »

11.12.2013, EUobserver – Gradovi pokazuju liderstvo za inkluziju Roma

Romski migranti često gravitiraju prema gradovima. Poput drugih migranata, oni znaju da velegradske oblasti nude veće mogućnosti za zapošljavanje i veću društvenu mobilnost. Gradovi takođe nude pristup boljim, integrisanijim servisima podrške. Stoga, kada su se brojne države sa velikim populacijama Roma pridružile EU 2004. i nakon toga, mnogi Romi su odabrali da treniraju svoja prava na bezgranično putovanje kako bi ... Read More »