Tag Archives: integracija Roma

29.7.2014, Deutsche Welle – Graditelji mostova: Integracija Roma umesto getoizacije

Uprkos velikom napretku, većina Roma u Makedoniji još uvijek živi na margini društva. Da bi se njihova situacija poboljšala, potrebna je pomoć iz inostranstva.  U poređenju s drugim državama, integracija Roma u makedonsko društvo je vrlo dobra. Romi imaju svog ministra u vladi, jednog poslanika u parlamentu, a oni biraju i opštinskog načelnika u Šuto Orizariju (popularnoj “Šutki”) – u ... Read More »

27.7.2014, NIAR – PRIMERI DOBRE PRAKSE INTEGRACIJE ROMA U LOKALNIM SAMOUPRAVAMA

Zaštitnik građana Saša Janković od 2011. godine prati sprovođenje mera Strategije za unapređivanje položaja Roma Vlade Republike Srbije. Posebna pažnja posvećena je praćenju mera koje su u Strategiji i akcionim planom za njeno sprovođenje izdvojene kao značajne za suzbijanje siromaštva i podsticanje socijalno-ekonomske integracije Roma (obrazovanje, uslovi stanovanja, zapošljavanje, zdravstvena i socijalna zaštita, status povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, ... Read More »

25.6.2014, dijalog.net – Nagrada za integraciju Roma 2014

Otvoren je EU poziv za Nagradu za integraciju Roma, kojom Evropska komisija želi da izrazi počast angažmanu organizacija civilnog društva u aktivnostima integracije romskih zajednica širom zapadnog Balkana i Turske, kao i da pruži vidljivost najboljim praksama i idejama. Da bi pobedili na takmičenju, projekti treba da demonstriraju originalan pristup koji nudi sveobuhvatna, održiva rešenja za prevazilaženje postojećeg društvenog jaza ... Read More »

22.6.2014, 02elf.net – Diskusija o uspešnoj integraciji Roma

Savet Bremena za integraciju (BRI) i EuropaPunkt Bremen pozivaju zajedno na razgovor sa Drahomirom Miklosovom, gradonačelnicom opštine Obrnice u severnoj Bohemiji, o uspešnoj integraciji Roma. Razgovor sa Drahomirom Miklosovom počinje 3.jula 2014. u 19h. U osiromašenoj severnoj Bohemiji, regionu sa najvišom nezaposlenošću u Češkoj Republici i napetom atmosferom između Roma i većinskog društva, postoji posebna situacija u zajednici Obrnice. Gradonačelnica ... Read More »

19.11.2013, Vlada Republike Srbije – Zajednički projekti Srbije i Makedonije za integraciju Roma

Predsednik Saveta za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanja Roma Vlade Republike Srbije Srđan Šajn razgovarao je danas sa potpredsednikom Vlade Republike Makedonije Fatmirom Besimijem, u okviru 8. Romskog ekonomskog biznis foruma organizovanog u Skoplju. Šajn i Besimi su postigli saglasnost o tome da je izuzetno korisno da počne priprema zajedničkih projekta Republike Srbije i Republike Makedonije kako bi ... Read More »

20.11.2013, Kurir – Janković: Deca najčešće žrtve svakodnevice

Postoje deca koja imaju elementarne uslove, ali ima i dece koja žive ispod svakog minimuma…Ovo nije “matematička jednačina” kojoj nedostaje jedna vrednost da bi bila rešena već se u svim segmentima moraju postići pomaci, naveo je zaštitnik građana. Govoreći o raseljavanju Roma iz nehigijenskih naselja, Janković je rekao rekao da Beograd prednjači po kvalitetnim, sveobuhvatnim merama integracije Roma. Izvor: http://www.kurir-info.rs/jankovic-deca-najcesce-zrtve-svakodnevice-clanak-1095105 Read More »

28.11.2013, romea.cz – Debata češkog Senata o integraciji Roma otkriva anticiganizam, gluposti i neznanje

Nedavna debata češkog Senata o preporukama Saveta EU za efektivne mere u oblasti integracije Roma u državama članicama EU može biti jedino opisana kao glupa. Pored nekoliko istinitih tvrdnji, diskurs je obuhvatao mnogo opaski od strane ozloglašenih političara poput Jaroslava Dubrave, Miroslava Krejčija, Jaroslava Kubere i Pavela Lebeda. Novinski server Romea.cz objavljuje izvode iz tih govora. Izvor (engleski jezik): http://www.romea.cz/en/news/czech/czech-senate-debate-on-roma-integration-reveals-antigypsyism-crassness-ignorance Read More »

1.12.2013, romea.cz – Amnesty International Češke Republike čvrsto prigovara protiv opaski senatora o Romima

Kao što je novinski server romea.cz ranije izveštavao, nedavna sednica Senata Parlamenta Češke Republike o preporukama Saveta EU o merama za integraciju Roma je obuhvatala opaske nekih senatora koje su otkrile njihov anti-ciganizam, glupost, nepoznavanje tematike, kao i osećaj superiornosti kombinovan sa potrebom da se drugi ismevaju. Amnesty International Češke Republike (AI ČR) čvrsto prigovara kako protiv neoprostivog nepoznavanja praktične ... Read More »

4.12.2013, The Conversation – Ignorišite taktike zastrašivanja – integracija Roma je teška ali je vredna truda

Oni koji prate situaciju evropskih Roma znaju da nikada ne postoji “monotona” nedelja u kojoj ne čujemo za optužbe, nepravdu, ili čak i nasilje nad njima. Većina događaja se ne nađe među glavnim naslovima u britanskim medijima; ali tako nije bilo sa događajima u prethodna dva meseca. Šta je onda pravi problem sa kojim se suočavaju romski migranti u Velikoj ... Read More »

9.12.2013, EurActiv – EU usvojila prvi legalni instrument za inkluziju Roma

Svih 28 članica Evropske unije obavezalo se 9. decembra da će sprovoditi set preporuka čiji je cilj da se poboljša ekonomska i socijalna integracija romske zajednice. To je do sada prvi pravni instrument za inkluziju Roma na nivou EU i, mada nije pravno obavezujući, očekuje se da članice EU konkretnim merama doprinesu većoj integraciji Roma u društvo. Izvor: http://www.euractiv.rs/ljudska-prava/6596-eu-usvojila-prvi-legalni-instrument-za-inkluziju-roma-.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+euractiv%2FRssKanali+(EurActiv+Srbija+-+RSS+Kanali) Read More »