Tag Archives: istorija Roma

EGZODUS ROMA I UZROCI SEOBA IZ INDIJE

Indija je zemlja stare civilizacije. Najstariji stanovnici bili su Dravidi, čiju kulturu poznajemo uglavnom na osnovu iskopina (Mohendjo Daro). Te islopine nam otkrivaju da su Dravidi bili prvi zemljoradnici u Indiji i da su već u periodu od 6000 do 4000. godine p. n. e. imali znanu kulturu (gradovi, zanati, pismenost). Oko 2000. godine, p. n. e. počeli su sa ... Read More »

REFERAT BAJRAMA HALITIJA SA REGIONALNE KONFERENCIJE „JEZIK, ISTORIJA I KULTURA ROMA JUČE-DANAS-SUTRA“

1. i 2. juna 2010. godine u 10:00 časova u konferencijskoj prostoriji hotela Holivud u Sarajevu (BiH), održan je prvi okrugli sto “Istorija i kultura Roma – juče, danas –sutra”. Okrugli sto je organizovao “Kali Sara”- romski informativni centar iz Sarajeva (BiH). Predstavnik OSCE Misije u BiH Dervo Sejdić je otvorio prvu konferenciju okruglog stola ,,Istorija i kultura Roma – ... Read More »