Tag Archives: Komesarijat za izbeglice

16.11.2013, Međunarodni radio Srbija – Podrška Komesarijata civilnom sektoru

Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije tokom 2013. godine finansirao je projekte organizacija civilnog društva sa 13 miliona dinara. „Na početku smo radili samo sa udruženjima izbeglica i interno raseljenih lica. Sada mnogo radimo i sa udruženjima koja se bave pitanjima povratnika i reintegracije povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji, zatim sa nevladinim organizacijama koje pružaju pravnu i drugu ... Read More »