Tag Archives: ljudska prava i slobode

4.6.2014, NIAR – Mnogi EU dokumenti govore relativno malo o zaštiti prava manjina

Bajram Haliti, glavni i odgovorni urednik ,,Novinsko-infromativne agencije Roma“, je izjavio danas da je u posleratnom periodu, ljudskim pravima i slobodama posvećivana izuzetna pažnja. Posebno su utvrdjene norme koje se odnose na etničke, verske i rasne manjine. Pored Opste deklaracije o pravima čoveka Ujedinjenih nacija iz 1948 godine, koja je proklamovala opšta načela jednakosti svih, donete su i mnoge konvencije, ... Read More »