Tag Archives: ljudska prava

21.12.2013, Pobjeda – Festival „Ubrzaj 2013“: O malim ljudima i oslijepljenom društvu

Mali čovjek i njegova borba za opstanak u svijetu koji je zaboravio na empatiju bili su u fokusu trećeg dana Festivala filma o ljudskim pravima „Ubrzaj 2013“ u četvrtak veče u Crnogorskom narodnom pozorištu. Prikazani su filmovi „Epizoda u životu berača željeza“ Danisa Tanovića , „Više od meda“ Markusa Imhofa i „Gulabi banda“ Nishte Jain. Tanovićev film prikazao je upečatljivu ... Read More »

24.12.2013, inkluzija.gov.rs – Evropske integracije dobre za zaštitu ljudskih prava

Osobe iz ugroženih društvenih grupa nemaju dobru pravnu zaštitu u Srbiji, pre svega zbog nedovoljno dobre primene propisa, rekli su pravnici Komiteta pravnika za ljudska prava (YUKOM). Predrasude i predugi postupci su među najvećim preprekama za ostvarivanje prava. Posebno je istaknut značaj državnog finansiranja besplatne pravne pomoći, što bi uskoro trebalo da bude regulisano zakonom. Ambasador Nemačke u Srbiji Hajnc ... Read More »

25.12.2013, ljudskaprava.gov.rs – Javna rasprava o Predlogu uspostavljanja mehanizama Vlade visokog nivoa za praćenje sprovođenja preporuka mehanizama UN za ljudska prava

Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije poziva sve građane i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Predloga uspostavljanja mehanizma Vlade visokog nivoa za praćenje sprovođenja preporuka mehanizama UN za ljudska prava i da daju svoje komentare. Javna rasprava o Predlogu sprovodi se od 23. decembra 2013. godine do 10. januara 2014. godine. Izvor: http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/vesti-l/583-javna-rasprava-o-predlogu-uspostavljanja-mehanizama-vlade-visokog-nivoa-za-pracenje-sprovodenja-preporuka-mehanizama-un-za-ljudska-prava Read More »

O UKIDANJU SVIH OBLIKA RASNE DISKRIMINACIJE

Predsednik udruženja građana ,,Novinsko – informativna agencija Roma“ Bajram Haliti izjavio je na PRES konferenciji danas povodom permanentnog širenja diskriminacije nad Romima u zemljama Jugoistočne Evrope, koja se temelji na rasi, boji kože ili etničkoj pripadnosti, da ista predstavlja povredu ljudskog dostojanstava i da treba da bude osuđena kao poricanje  načela Povelje UN, kao kršenje ljudskih prava i osnovnih sloboda ... Read More »