Tag Archives: loši stambeni uslovi

30.5.2014, NIAR – Stambena problematika Roma

Romi, bilo da stanuju u gradu ili na selu, žive u krajnje lošim stambenim uslovima. Naselja u kojima oni žive imaju sledeće karakteristike: pravno neregulisan status, nedovoljna opremljenost infrastrukturom, prenaseljenost i veoma loš stambeni fond, siromašno okruženje i velika udaljenost od osnovnih društvenih sadržaja i servisa. Pored toga, većina Roma ne poseduje odgovarajuću dokumentaciju o vlasništvu nad svojim domovima ili ... Read More »