Tag Archives: Martina Kiseljak

13.11.2014, Al Jazeera – Hrvatski Romi žale se na diskriminaciju

Romi teško dolaze do posla, udruge upozoravaju da nacionalne manjine imaju pravo na prednost pri zapošljavanju. U Hrvatskoj  je oko 290.000 nezaposlenih, a posebno su ugroženi Romi, koji su uglavnom bez kvalifikacija i teško pronalaze radno mjesto. Čak i oni koji su fakultetski obrazovani ne mogu naći posao. Romske udruge smatraju kako je riječ o diskriminaciji, jer, prema Ustavu, nacionalne ... Read More »