Tag Archives: migracije Roma

MIGRACIJE ROMA USRED DEKADE INKLUZIJE ROMA

Nakon pristupanja zemalja Jugoistočne Evrope Evropskoj Uniji i potpisivanja mnogobrojnih konvencija, među kojima su i one o zaštiti prava manjina, o zapošljavanju, o iskorenjavanju siromaštva, o integraciji u tokove sistema i prihvatanja svih obaveza koje nastupaju sa pristupanjem određene države članstvu Evropske Unije, većina Roma i danas su, skoro u svim područjima sveta, podvrgnuti procesima izrazite marginalizacije. Postavlja se pitanje ... Read More »