Tag Archives: nasilje nad ženama

7.7.2014, FRA – Agencija za fundamentalna prava radi sa Institutom za polove kako bi pomogla borbi protiv nasilja nad ženama

Kao odgovor na zaključke Saveta EU od 5-6.juna 2014. o ‘Sprečavanju i borbi protiv svih oblika nasilja nad ženama i decom’, kojim su pozvane sve relevantne agenciej EU ‘da nastave sa svojim naporima u borbi protiv nasilja nad ženama i da ojačaju svoju saradnju i ujedine svoje eskpertize’ – FRA će učiniti dostupnim set podataka iz svog istraživanja sa celokupne ... Read More »

22.6.2014, manjine.ba – Nasilje nad ženama u RS-u u porastu!

Nasilje u Republici Srpskoj je u porastu, uprkos svim naporima da se nasilje u porodici sistemski spriječi, te da se kroz službene evidencije i podatke prati trend porasta ili opadanja ovih slučajeva, piše Fena. Naročito zabrinjava podatak Ministarstva unutrašnjih poslova da su od 2000. do 2012. godine počinjena 123 ubistva u porodici. Žene čine više od polovine ubijenih, kada su ... Read More »

22.11.2013, Radio Slobodna Evropa – Predstava “Sedam”: Solidarnošću protiv nasilja nad ženama

Sedam aktivistkinja sa četiri strane sveta – od Rusije do Severne Irske i Kambodže. Sve one bore se za bolji položaj žena u svojim domovinama. Ansambl u Srbiji, osim Aide Ćorović i rediteljke Anje Suša, čine: narodna poslanica Gordana Čomić, romska aktivistkinja Ana Saćipović, glumica Ana Sofrenović, novinarka Ivon Jafali, glumica Vesna Bujošević i LGBT aktivistkinja Gordana Mitrović. Izvor: http://www.slobodnaevropa.org/content/predstava-sedam-solidarnoscu-protiv-nasilja-nad-zenama/25177203.html Read More »

25.11.2013, www.inkluzija.gov.rs – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Danas se obeležava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, ustanovljen sa ciljem da se skrene pažnja na činjenicu da su žene širom sveta žrtve nasilja, nasilja u porodici, seksualnog zlostavljanja i drugih oblika nasilja. Republika Srbija je ratifikovala Konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Ova konvencija predstavlja najsveobuhvatniji međunarodni ... Read More »