Tag Archives: netolerancija

21.5.2014, Savet Evrope – Seminar Komisije Saveta Evrope protiv rasizma (ECRI) za nacionalne nezavisne vlasti koje se bore protiv rasizma i netolerancije

Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije (ECRI) organizuje seminar za nacionalne nezavisne vlasti koje se bore protiv rasizma i netolerancije, kako bi preispitali primere partnerstava između ovih institucija i lokalnih vlasti u borbi protiv govora mržnje i rasističkog i homo/transfobnog nasilja i u olakšavanju integracije ranjivih grupa. Datum: 22-23 maj 2014.god. Lokacija: Strazbur – Savet Evrope, zgrada Agora Organizovano od ... Read More »

23.1.2014. – fra.europa.eu: FRA (Agencija EU za fundamentalna prava) govori u Evropskom Parlamentu o zločinu mržnje u EU

Zločini mržnje predstavljaju veoma stvaran izazov ključnim EU vrednostima demokratije, pravde, solidarnosti i jednakosti, FRA je rekla na sednici u Evropskom Parlamentu 22.januara. “Hraneći netoleranciju, [zločin mržnje] stavlja u rizik inkluzivan i održiv rast koji je u srcu strategije Evropa 2020. Društvo u kome netolerancija i zločin mržnje opstaju ne dozvoljava svojim članovima da ostvare svoj pun potencijal. A gubitnik ... Read More »

29.11.2013, Radio Slobodna Evropa – Srbija: Društvo toleriše netoleranciju

Poslednjih dana u Srbiji svedočimo izlivima otvorene netrpeljivosti dela stanovništva prema drugima i drugačijima. Aktuelan primer je odnos prema azilantima. No ne i jedini. Nekoliko sedmica ranije u fokusu su bili protesti stanovnika jednog beogradskog naselja protiv njihovih suseda Roma, a mobilizacija uglavnom mladih desničara protiv LGBT osoba skoro da prelazi u tradiciju uoči svake najavljene Parade ponosa u Beogradu. ... Read More »