Tag Archives: obrazovni sistem

31.7.2014, NIAR – Aktuelno stanje u sistemu obrazovanja

Beograd, 31, 07.2014.god (NIAR) – Podaci o niskom obuhvatu romske dece i mladih svim nivo ima obrazovanja, kao i podaci o napuštanju osnovne škole pokazuju da sistem obrazovanja: 1) ne može da obezbedi obrazova nje za svu decu; 2) da nema efikasne mehanizme kojima će polaznike zadržati u sistemu i omogući ti da sva ko ostva ri svoje pravo na ... Read More »