Tag Archives: Obrnice

22.6.2014, 02elf.net – Diskusija o uspešnoj integraciji Roma

Savet Bremena za integraciju (BRI) i EuropaPunkt Bremen pozivaju zajedno na razgovor sa Drahomirom Miklosovom, gradonačelnicom opštine Obrnice u severnoj Bohemiji, o uspešnoj integraciji Roma. Razgovor sa Drahomirom Miklosovom počinje 3.jula 2014. u 19h. U osiromašenoj severnoj Bohemiji, regionu sa najvišom nezaposlenošću u Češkoj Republici i napetom atmosferom između Roma i većinskog društva, postoji posebna situacija u zajednici Obrnice. Gradonačelnica ... Read More »