Tag Archives: podrška EU

15.1.2014. – inkluzija.gov.rs: Podrška EU civilnom društvu i u narednim godinama

Evropska unija će i u narednom budžetskom ciklusu 2014-2020. finansijski i politički podržati organizacije civilnog društva u zemljama u procesu pristupanja, sa težištem na stvaranju podsticajnog okruženja i izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva. U predlogu smernica za podršku EU civilnom društvu u zemljama u procesu pristupanja navodi se da Unija ne treba da popunjava prazninu koja nastaje povlačenjem stranih donatora ... Read More »