Tag Archives: položaj Roma

21.7.2014, NIAR – Sve teži položaj Sinta i Roma u zemljama EU

POLOŽAJ SINTA I ROMA NIJE UGORŽEN SAMO U ZEMLJAMA POPUT RUMUNIJE I BUGARSKE VEĆ I U DRUGIM ČLANICAMA EVROPSKE UNIJE Prema istraživanjima evropskih organizacija za poštovanje ljudskih prava, oko 60 odsto Sinta i Roma svakodnevno doživljavaju diskriminacije kada je u pitanju radno mesto. Četvrtina njih svedoči o lošem ili nikakvom odnosu lekara i medicinskog osoblja prema njima, dok je oko ... Read More »

2.6.2014, NIAR – Romi nemaju utvrđen status nacionalne manjine u svim zemljama članicama EU

Danas Romima u mnogim ustavima država jugoistočne i zapadne Evrope nije utvrđen status nacionalne manjine i time im je uskraćena mogućnost ostvarivanja političkih i nacionalnih prava koja im pripadaju kao narodu u sociološkom smislu. Za sada, Romi imaju priznat status nacionalne manjine u ustavima sledećih zemalja: Srbije, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske, Austrije, Finske i Nemačke, dok je u nekim drugim ... Read More »

30.5.2014, NIAR – Pitanje Roma se sve češće postavlja na međunarodnom nivou

Danas u Evropi, koja se smatra kolevkom ljudskih prava, slobode i demokratije, kao značajan trend treba istači da se pitanje Roma sve češće postavlja na međunarodnom nivou. To može imati samo povoljne posledice za njihov položaj. U tome treba naročito istaći aktivnosti evropskih regionalnih organizacija (OEBS-a, Saveta Evrope i Evropske Unije). Dakle, osim osnovnih prava nacionalnih manjina, kao što su ... Read More »

4.2.2014. – akter.co.rs: Napredak u inkluziji Roma

Srbija je napravila značajne pomake u unapređenju položaja Roma od usvajanja nacionalne strategije za unapređenje života manjine. Govoreći na svečanosti povodom uspostavaljanja saradnje misije OEBS i delegacija Evropske unije sa lokalnim samoupravama na projektu inkluzije Roma, direktor Kancelarije za ljudska i manjinska prava Srbije Suzana Paunović rekla je da ta strategija nije samo mrtvo slovo na papiru jer se mnogo ... Read More »

16.1.2014. – Telegraf: Žene i deca najčešće žrtve trgovine ljudima u Srbiji

Najveći broj žrtava povezan je sa seksualnom eksploatacijom, ali su zabeleženi slučajevi trgovine zbog prisilnog rada, prosjačenja, kriminala i ilegalnog usvajanja. Žene čine 43 odsto žrtava trgovine ljudima u Srbiji, a deca 42 odsto, dok je najveći broj slučajeva povezan sa prostitucijom, navedeno je u izveštaju grupe eksperata Saveta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima (GRETA). GRETA je istakla da pozdravlja napore srpskih vlasti u ... Read More »

8.11.2013, Radio Televizija Vojvodine – SE: Srbija napredovala u zaštiti ljudskih prava

Komesar Saveta Evrope (SE) za ljudska prava Nils Muižnieks izjavio je danas da je Srbija napredovala u mnogim pitanjima u toj oblasti, ali da mora mnogo više napora da uloži na polju vladavine prava, korupcije, položaja Roma i LGBT zajednice i stanja u zatvorima. Izvor: http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/se:-srbija-napredovala-u-zastiti-ljudskih-prava_436137.html Read More »

11.11.2013, RTS – Romano Them

U večerašnjoj emisiji: Srbija je napredovala u mnogim pitanjima u oblasti ljudskih prava, ali mora mnogo više napora da uloži na polju položaja Roma i LGBT zajednice, ocenio komesar Saveta Evrope Nils Muižnieks. Izvor: http://www.rts.rs/page/radio/sr/story/23/Radio+Beograd+1/1441268/Romano+Them.html Read More »

8.12.2013, novinite.com – Studija: Samo 20% bugarskih Roma ima posao

Samo oko 20% svih Roma u Bugarskoj ima posao, u poređenju sa 80-im godinama prošlog veka, kada je udeo zaposlenih pripadnika manjina bio 84%. Podaci su predstavljeni na međunarodnoj konferenciji o položaju Roma širom Evropske Unije i u Bugarskoj, koja se održala tokom vikenda u glavnom gradu Sofiji, izveštava bTV. Izvor (engleski jezik): http://www.novinite.com/view_news.php?id=156243 Read More »

Izvod iz Nacionalne strategije za unapređenje položaja Roma u Republici Srbiji

Zdravstvena zaštita 8.1. Pravni okvir 8.1.1. Međunarodni pravni okvir Polazne osnove za definisanje zdravstvene politike Republike Srbije, posebno za davanje prioriteta zdravstvenoj zaštiti romske populacije, nalaze se u sledećim međunarodnim dokumentima i preporukama: Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, Deklaracija Svetske zdravstvene organizacije o odgovornosti državnih zdravstvenih organa svake zemlje, Preporuka Svetskog samita UN o prevazilaženju socijalnih razlika, Milenijumski ciljevi razvoja ... Read More »

Izvod iz Nacionalne strategije za unapređenje položaja Roma u Republici Srbiji

Zapošljavanje 3.1. Pravni okvir 3.1.1. Međunarodni pravni okvir Na romsku zajednicu u Republici Srbiji može se primeniti nekoliko dokumenata Saveta Evrope (Preporuka o unapređenju ekonomskog položaja i zapošljavanja Roma/Cigana i lica bez stalnog boravka u Evropi, Ekonomski problemi i problemi zapošljavanja s kojim se suočavaju Romi/Cigani u Evropi), Saveta Evropske unije (Direktiva za primenu načela ravnopravnog tretmana lica bez obzira ... Read More »