Tag Archives: pozitivna diskriminacija

6.6.2014, inkluzija.gov.rs – Pozitivna diskriminacija, podsticajne mere i beli medvedi

Daleko od očiju kulturne i obrazovane elite Beograda kojoj je još uvek nesavladiv izazov da Rome ne naziva Ciganima, Romi se na mikro nivou, u svojim zajednicama pored kojih žive (a ne sa kojima žive), svakodnevno susreću ne samo sa diskriminacijom na rasnoj osnovi, nego i sa fizičkim nasiljem u bilo kom pokušaju da se integrišu. To ide dotle da ... Read More »