Tag Archives: predrasude o Romima

21.1.2014. – The Journal: Mike Kelly – Ponos, predrasude i zašto smo mi svi gađe za romsku zajednicu

Mike Kelly izveštava o tome kako se Romi u Tyneside-u integrišu u zajednicu. Postojala je sumorna ironija vezana za činjenicu da se, dok se približavamo Danu sećanja na Holokaust u Britaniji, romska zajednica ponovo nalazi na vatrenoj liniji predrasuda. Za Novu godinu, restrikcije na građane Rumunije i Bugarske koji rade u državama EU su podignute. Iako su se ove države ... Read More »