Tag Archives: projekti EU

25.6.2014, dijalog.net – Nagrada za integraciju Roma 2014

Otvoren je EU poziv za Nagradu za integraciju Roma, kojom Evropska komisija želi da izrazi počast angažmanu organizacija civilnog društva u aktivnostima integracije romskih zajednica širom zapadnog Balkana i Turske, kao i da pruži vidljivost najboljim praksama i idejama. Da bi pobedili na takmičenju, projekti treba da demonstriraju originalan pristup koji nudi sveobuhvatna, održiva rešenja za prevazilaženje postojećeg društvenog jaza ... Read More »